Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia pedagogiczne

Pedagogika – Uniwersytet Gdański

Interesują Cię studia pedagogiczne w Gdańsku, a szczególnie kierunek pedagogika? Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące studiów I stopnia na UG!

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika, proponowanych przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie z wybraną specjalnością uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie pedagogiki szkolnej i opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej i wczesnej interwencji społecznej; rozumie wielokontekstowość pracy edukacyjnej i resocjalizacyjnej; dysponuje profesjonalną wiedzą.

Absolwent zyska umiejętności: diagnozowania, projektowania i ewaluacji działań edukacyjnych lub/i resocjalizacyjnych oraz tworzenia własnego warsztatu pracy, a także analizy rzeczywistości społecznej. Będzie dysponować również umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej oraz metodyk szczegółowych, których znajomość jest niezbędna do podjęcia profesjonalnej pracy pedagogicznej.

Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności:

  • pedagogika resocjalizacyjna,
  • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza.

Perspektywy zawodowe absolwenta kierunku pedagogika to, zgodnie z wybraną specjalnością: szkoły podstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze (np. świetlice, internaty itd.), placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, placówki poradnictwa pedagogicznego.

Po uzyskaniu tytułu magistra w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom absolwent studiów może pracować w:

  • szkołach ponadpodstawowych,
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  • w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
  • kuratorskich zespołach sądowych,
  • placówkach penitencjarnych.

Strona kierunku: PEDAGOGIKA , Uniwersytet Gdański

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Gdański

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Gdańsk. Interesujesz się naukami pedagogicznymi, rozwojem osobistym, chcesz doradzać, uczyć, szkolić, poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia