Kierunki studiów ŁódźnewStudia ŁódźStudia przyrodniczeStudia techniczne

Inżynieria ochrony środowiska w Łodzi

Kierunek studiów inżynieria ochrony środowiska to propozycja dla osób rozumiejących wagę problemu ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialności za siebie oraz drugiego człowieka.

Studia na kierunku inżynieria ochrony środowiska, które prowadzi Politechnika Łódzka, są interdyscyplinarne i mają charakter zarówno techniczny jak i techniczno-przyrodniczy.

Studenci inżynierii ochrony środowiska przygotowują się do realizacji prac inwestycyjnych, projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych oraz budowlanych z zakresu inżynierii ochrony środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji. Coraz częściej mówi się o zupełnie nowej orientacji naukowo-gospodarczej inżynierii środowiska: w grę wchodzą tu kierunki związane z przyszłością nauki i gospodarki, a są to m.in. obszary tzw. smart city, smart buildings, odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Co zyskujesz?

 • wiedzę na temat nowoczesnych technologii, stosowanych, w zakresie ochrony powietrza, wód oraz powierzchni ziemi, a także w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony przed hałasem;
 • praktyczne i teoretyczne przygotowanie do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów ochrony środowiska (oczyszczania gazów odlotowych, oczyszczania ścieków, uzdatniania wody czy przetwarzania odpadów);
 • umiejętności w zakresie instalacji energetycznych OZE i ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • wiedzę i kompetencje w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych oraz termomodernizacji budynków , a także prowadzenia nadzoru technicznego; technologicznego i operacyjnego nad funkcjonowaniem instalacji ochrony środowiska oraz oceny ekologicznej stosowanych technologii;
 • wiedzę na temat prowadzenia procesów produkcyjnych oraz funkcjonowania zakładów przemysłowych w zgodzie z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska.

Perspektywy zawodowe:

 • sektor odnawialnych źródeł energii;
 • obszar gospodarki komunalnej i recyklingu;
 • nowoczesne branże smart cities / smart buildings, HVACR;
 • własna działalność gospodarcza w zakresie OZE i instalacji, auditingu środowiskowego oraz energetycznego;
 • działy ochrony środowiska w zakładach produkcyjnych, firmach i administracji publicznej;
 • absolwenci z powodzeniem odnajdą się w instytutach naukowo-badawczych, organach administracji państwowej i samorządowej związanych z ochroną środowiska, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, różnego rodzaju podmiotach gospodarczych w tym z także branży energetyczno-ciepłowniczej, chemicznej czy komunalnej, laboratoriach analitycznych, biurach projektowych i instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, oczyszczaniem gazów i ścieków, uzdatnianiem wody, zagospodarowaniem odpadów itp.;
 • stanowiska związane z projektowaniem instalacji ochrony środowiska (oczyszczania gazów odlotowych, oczyszczenia ścieków, uzdatniania wody czy też przetwarzania odpadów), projektowaniem instalacji ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, praca w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych oraz termo-modernizacji dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, projektowanie elementów instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

Kierunek inżynieria ochrony środowiska w Łodzi

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Łódź. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Łódź.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia