Kierunki studiów Gdańsknewrodzaje studiów GdańskStudiaStudia chemiczneStudia Gdańsk

Studia chemiczne w Gdańsku

Studia chemiczne w Gdańsku to szeroka oferta kierunków studiów, które kandydat znaleźć może na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Chemii UG) oraz Politechnice Gdańskiej (Wydział Chemiczny PG). Przykładowe kierunki studiów chemicznych w Gdańsku to: BIZNES CHEMICZNY, CHEMIA.

Studia chemiczne w Trójmieście to oczywiście oferta uczelni państwowych. Tajemnice świata chemii w bardzo praktycznych wymiarach zgłębiać można na Uniwersytecie Gdańskim oraz Politechnice Gdańskiej. Przed wyborem uczelni warto dokładnie przeanalizować proponowane specjalności oraz ofertę programową kierunków.

Chemia na Uniwersytecie Gdańskim

Studia na kierunku chemia proponowane przez UG pozwalają zdobyć dogłębną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień chemii. Nabyte kompetencje są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w:

  • firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze produkcji, wykorzystania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi oraz farmaceutycznymi,
  • Posiadają kompetencje pozwalające podejmować pracę w specjalistycznych laboratoriach analitycznych, przemysłowych i kontrolno-pomiarowych,
  • Absolwenci I stopnia mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów.

Chemia na Politechnice Gdańskiej

Studenci kierunku chemia, który prowadzi Politechnika Gdańska, poznają strukturę i właściwości materii oraz uczą się w jaki sposób projektować nowe związki w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Ważnym elementem kształcenia jest systematyczne uzyskiwanie przez studentów kompetencji inżynierskich w zakresie podstawowych zagadnień technologii i inżynierii chemicznej.

Perspektywy zawodowe:

  • przemysł chemiczny
  • firmy farmaceutyczne
  • ochrona środowiska
  • firmy związane z geologią, meteorologią, oceanografią, metalurgią
  • jednostki badawczo-rozwojowe funkcjonujące w przemyśle chemicznym


Dowiedz się więcej o chemicznych kierunkach studiów w Gdańsku, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów chemicznych w Gdańsku 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Gdańsk. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Chemia w Gdańsku

Chcesz podjąć przyszłościowe studia w Gdańsku? Pomyśl o kierunku chemia….

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia