Kierunki studiów Gdańskrodzaje studiów GdańskStudiaStudia GdańskStudia historyczneStudia humanistyczne

Studia historyczne w Gdańsku

Dla kandydatów studia historyczne w Gdańsku przygotował Uniwersytet Gdański – Wydział Historyczny UG. Przykładowe kierunki to: archeologia, niemcoznawstwo, religioznawstwo, rosjoznawstwo, historia sztuki.

Bardzo zróżnicowaną tematycznie ofertę kierunków historycznych przygotował dla kandydatów Uniwersytet Gdański. Wśród tych propozycji znajdziecie prestiżową archeologię, popularny wśród humanistów kierunek historia. Zainteresowanym religiami oraz sztuką odpowiedni spodobają się kierunki religioznawstwo oraz historia sztuki. Poznaj dokładniej studia historyczne!

Historia na Uniwersytecie Gdańskim

Studia na kierunku historia, które proponuje UG, pozwalają studentom rozwijać ich zainteresowania w ramach trzech specjalności, uwzględniających wymogi rynku pracy:

 • nauczycielska – dająca możliwość uzyskania kompleksowego przygotowania pedagogicznego zgodnego z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli, powiązanie kształcenia teoretycznego z praktycznym w placówkach oświatowych (tzw. szkoły ćwiczeń), praktyki pedagogiczne na wszystkich szczeblach edukacyjnych, przygotowuje do zawodu nauczyciela z uprawnieniami do pracy w szkole podstawowej;
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – kształcąca przyszłych archiwistów i zarządców dokumentacji zatrudnionych we wszelkiego typu urzędach, instytucjach i organizacjach, w których powstaje dokumentacja o trwałej i praktycznej wartości w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej;
 • historia w przestrzeni medialnej – pozwalająca nabyć profesjonalną wiedzę i umiejętności w obszarze popularyzacji historii w jej tradycyjnych (publikacje, prasa historyczna), jak i nowoczesnych formach (radio, telewizja, Internet, multimedia). Specjalność realizowana we współpracy z Instytutem Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UG.

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje oświatowe (szkoły podstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze, instytucje edukacyjne),
 • archiwa i wszelkie instytucje gromadzące dokumentację,
 • jednostki administracji publicznej i pozarządowej,
 • media, portale internetowe,
 • instytucje naukowe,
 • organizacje polityczne,
 • instytucje kulturalne.

Historia sztuki na Uniwersytecie Gdańskiem

Kierunek historia sztuki, prowadzony przez UG, kładzie nacisk na wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Program studiów umożliwia poznawanie dziejów sztuki powszechnej i polskiej. Studenci nabywają m.in. umiejętności analizy dzieł sztuki, uczą się poruszać w świecie kultury wizualnej, wykształcają zdolności sytuowania obrazów w kontekście społecznym i kulturowym oraz uczą się dostrzegać oraz rekonstruować długofalowe przemiany procesów artystycznych.

Absolwenci znajdą pracę w:

 • muzeach,
 • galeriach,
 • obsłudze ruchu turystycznego,
 • wydawnictwach artystycznych,
 • środkach masowego przekazu,
 • urzędach konserwatorskich,
 • referatach i wydziałach kultury jednostek samorządowych lub centralnych,
 • urzędach celnych,
 • właściwych wydziałach policji i innych służb państwowych, zwalczających przemyt dzieł sztuki,
 • a także w edukacji szkolnej różnego szczebla.


Dowiedz się więcej o historycznych kierunkach studiów w Gdańsku, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów historycznych w Gdańsku 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Gdańsk. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku, Trójmieście:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Podziel się z innymi i udostępnij


Czytaj więcej: studia w Trójmieście

Intermedia w Gdańsku

Interesujesz się fotografią, wideo, instalacjami artystycznymi, wykorzystaniem nowych mediów w sztuce? Kierunek intermedia wydaje się…

Politologia w Gdańsku

Studia na kierunku politologia to dla wielu absolwentów wstęp do kariery politycznej. Sprawdź, które uczelnie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia