Kierunki studiów GdańsknewStudia GdańskStudia psychologiczne

Psychologia zdrowia w Gdańsku

Kierunek psychologia bije rekordy popularności wśród maturzystów. Nie jest to jednak jedyny kierunek psychologiczny, na którym można zgłębiać naturę ludzkich zachowań. Ciekawą propozycję dla kandydatów przygotował Gdański Uniwersytet Medyczny. Warto dowiedzieć się więcej o kierunku psychologia zdrowia.

Jest w Trójmieście kilka propozycji studiów na kierunku psychologia. Prawdziwie unikalną w skali całego kraju propozycję przygotował dla kandydatów zainteresowanych studiami psychologicznymi Gdański Uniwersytet Medyczny. Są to studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia zdrowia.

Psychologia zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Celem kształcenia na kierunku Psychologia Zdrowia jest przygotowanie do pracy w obszarze zdrowia człowieka. Ukończenie tych studiów wyposaży absolwenta w wiedzę, która pozwoli na opisywanie i wyjaśnianie zachowań ludzkich w kontekście zdrowia i choroby oraz udzielanie odpowiedniej pomocy. Absolwent nauczy się odpowiednio dobierać i posługiwać narzędziami, które pozwolą na umiejętne diagnozowanie, stosowanie różnych technik pomocy psychologicznej i efektywną współpracę w zespole interdyscyplinarnym dla dobra pacjenta. Będzie również dysponował odpowiednią wiedzą z obszaru metodologii badań psychologicznych i rzetelnego prowadzenia badań naukowych. Duży nacisk zostanie położony na znaczenie rozwoju w ciągu całego życia, empatii, otwartości na drugiego człowieka i autentyczności jako podstawy nawiązania kontaktu.

Studia te są pierwszymi w Polsce studiami psychologicznymi odbywającymi się na uczelni medycznej. Kształcenie psychologów w kierunku problematyki związanej ze zdrowiem człowieka odbywać się będzie w ramach dwóch, konkretnych ścieżek w toku ogólnych, uniwersyteckich studiów psychologicznych.

  • Ścieżka: zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne
  • Ścieżka: neuropsychologia kliniczna

Absolwenci psychologii zdrowia, którzy zrealizowali ścieżkę edukacyjną: zaburzenia psychiczne i psychosomatyka, mogą pracować w oddziałach szpitalnych wszelkich specjalności zarówno pediatrycznych jak i dla dorosłych jako członkowie zespołów terapeutycznych. Mogą pracować w przychodniach lekarskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz gabinetach psychologicznych.

Neuropsycholodzy zatrudniani są na oddziałach neurologicznych, rehabilitacyjnych, neurochirurgicznych, psychogeriatrycznych. Często konsultują pacjentów na oddziałach internistycznych, ponieważ zaburzenia funkcji poznawczych mogą występować w przebiegu niewydolności szeregu układów i narządów. W warunkach opieki ambulatoryjnej neuropsycholog znajdzie zatrudnienie w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Psychogeriatrycznych, zajmujących się problemami wieku starszego. Neuropsycholog posiada również kwalifikacje niezbędne do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi ze schorzeniami układu nerwowego może też podjąć zatrudnienie w placówkach świadczących opiekę długoterminową np. dla osób z chorobami otępiennymi.

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu GUMEDtrwają 5 lat.

Rekrutacja na kierunek psychologia zdrowia:

W przypadku nowej matury: JĘZYK POLSKI oraz dwa przedmioty do wyboru spośród: JĘZYK OBCY, BIOLOGIA, CHEMIA, FILOZOFIA, FIZYKA/FIZYKA I ASTRONOMIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, MATEMATYKA.

Chcesz dowiedzieć się więcej, wybierz kierunek z listy poniżej

Kierunek psychologia zdrowia w Gdańsku

O innych kierunkach psychologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia psychologiczne Gdańsk. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia