Pedagogiczne kierunki studiów na uczelniach niepaństwowych w Radomiu

Jeśli zamierzasz studiować któryś z kierunków pedagogicznych, ale chcesz naukę podjąć na uczelni niepaństwowej, zwróć uwagę na ofertę, którą dla kandydatów przygotowała AHNS w Radomiu.

Kandydaci, którzy chcą studiować kierunek pedagogiczny mogą wybrać albo studia na kierunku pedagogika albo jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Oba kierunki proponuje Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.

Studia na kierunku pedagogika to studia I stopnia licencjackie, Nauka na tym kierunku trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. W ramach kierunku proponowanych jest kilka specjalności:

  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią zajęciową
  • Pedagogika senioralna
  • Pedagogika szkolna z elementami arteterapii
  • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
  • Coaching i mentoring

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku pedagogika, który prowadzi Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, jest przygotowanie kadr do prowadzenia działalności oświatowej, organizacyjnej, terapeutyczno – rehabilitacyjnej i socjalnej.

Student w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu nauk pedagogicznych, w tym m.in.: profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego i pedagogiki pracy, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i pracy socjalnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Studia umożliwiają organizowanie oraz prowadzenie pracy wychowawczej i dydaktycznej, kierowanie zespołami ludzkimi i placówkami oświatowymi, a także rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jednostek, grup i społeczności. Student posiądzie wiedzę dotyczącą funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, oraz zasad tworzenia i finansowania projektów i programów edukacyjnych. Całość kształcenia uzupełniają obowiązkowe praktyki w instytucjach i placówkach oświatowych.

Inną propozycją studiów pedagogicznych w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu są jednolite studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Uwzględniają one wszystkie standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W toku studiów student poznaje problematykę rozwoju dzieci, uczy się obserwować i analizować kontekst społeczno-kulturowy przebiegu rozwoju oraz zdobywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne umożliwiające organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej i nabywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczelnia zapewnia nie tylko kadrę składającą się z uznanych praktyków, ale także stawia na praktyczność nauczania. Student pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ma możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych organizowanych w Pracowni Pedagogiki i Wczesnoszkolnej dzięki czemu jest lepiej przygotowany do pierwszych praktyk w szkołach i przedszkolach.

Czesne za studia

Nauka na uczelniach niepaństwowych łączy się z wnoszeniem czesnego. Tabela opłat w AHNS w Radomiu znajduje się na: https://ahns.pl/strefa-kandydata/czesne/

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Radom. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia