Kierunki studiów Radomrodzaje studiów RadomStudiaStudia psychologiczneStudia Radom

Studia psychologiczne w Radomiu

W zakresie kierunków psychologicznych w Radomiu dobrą dla ciebie propozycję posiada Uniwersytet Radomski, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oraz Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu. Poznaj studia psychologiczne w Radomiu!

Studia psychologiczne na kierunku psychologia na Uniwersytecie Radomskim oraz w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu to oferta jednolitych studiów magisterskich. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu kształci psychologów na studiach licencjackich i daje możliwość kontynuowania nauki na II stopniu.

Psychologia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Uczelnia przygotowała dla kandydatów ofertę studiów licencjackich. Nauka na kierunku trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem licencjata. W AHNS propozycja ciekawych specjalności:

 • psychologia społeczna z elementami coachingu
 • psychoprofilaktyka uzależnień
 • psychologia rozwoju osobowości i jakości życia
 • psychologia kliniczna
 • psychologia zdrowia
 • psychoonkologia

Przed studentami uczelni tworzą się ciekawe perspektywy zawodowe, które poszerzyć można dodatkowo dzięki studiom drugiego stopnia. Na nich dostępne są specjalności:

 • psychologia kliniczno-sądowa
 • psychologia biznesu i zarządzania
 • psychologia szkolno-wychowawcza
 • psychologia zmiany i rozwoju osobowości
 • psychologia społeczna
 • psychodietetyka

Absolwent kierunku psychologia jest przygotowany do pracy w roli specjalisty do spraw psychologii w różnego typu instytucjach i organizacjach: rządowych, pozarządowych, samorządowych, prywatnych, jak również w organizacjach o zasięgu międzynarodowym.

Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy pomocowej w obszarze ściśle związanym z psychologią (obszar pomagania i terapii, obszar badań naukowych, obszar zarządzania zasobami ludzkimi, obszar treningów i wspomagania rozwoju), a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra współpraca w zespole i znajomość mechanizmów społecznych (agencje reklamowe, massmedia, firmy PR).

Możliwym sposobem rozwoju kariery zawodowej jest podjęcie własnej działalności gospodarczej lub wykonywanie zleceń na rzecz firm i instytucji z sektora zdrowia, edukacji i szeroko rozumianego biznesu.

Psychologia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej

Uczelnia proponuje kandydatom studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia są przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą psychologa. Studia te są adresowane przede wszystkim do osób mających predyspozycje w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, jednak nie ma przeciwwskazań, by podjęły je również osoby o zainteresowaniach ścisłych.

Kierunek ten spełnia więc wszystkie wymogi, które obecnie stawia się nowoczesnym, nastawionym na innowacje, nadążającym za zmianami cywilizacyjnymi i technologicznymi studiom wyższym. Uwzględnia również zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na tego typu specjalistów.

W ramach kierunku oferowane są specjalności:

 • Psychologia sądowa
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zdrowia

Więcej informacji o specjalnościach na stronie uczelni.

Psychologia na Uniwersytecie Radomskim

Studia na kierunku psychologia to jedna z kilkunastu ofert kierunków nietechnicznych, jakie znaleźć można na Uniwersytecie Radomskim. Dzięki nauce na tych jednolitych studiach magisterskich pozyskać można wiedzę w zakresie:

 • diagnozy i terapii psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wzajemnych oddziaływań osób i grup społecznych,
 • rozumienia specyficznych dylematów dzieciństwa i dorastania,
 • funkcjonowania rodziny,
 • budowania relacji i skutecznego zarządzania ludźmi dla kształtowania odpowiedniej atmosfery w środowisku pracy oraz osiągania lepszych efektów biznesowych,
 • różnych podejść psychoterapeutycznych.

Po studiach

Po studiach będziesz dobrze przygotowany do pracy w: szpitalach, przychodniach, klinikach, hospicjach, gabinetach psychologicznych, domach dziecka, ośrodkach interwencyjnych, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach socjoterapeutycznych, centrach pomocy rodzinie, fundacjach i organizacjach zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wojsku, policji, firmach szkoleniowych, doradczych, działach personalnych, organizacjach biznesowych oraz instytucjach związanych z rynkiem pracy.

Kierunki studiów psychologicznych w Radomiu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Radom. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia