Zarządzanie we Wrocławiu

Wybierasz się na studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu? Chcesz dowiedzieć się jakie są różnice między propozycjami poszczególnych wrocławskich uczelni?

Gdzie studiować kierunek zarządzanie we Wrocławiu?

Jeśli planujesz podjąć studia na uczelni publicznej, to kierunek zarządzanie mają w swoich ofertach Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zarządzanie proponuje również kilka uczelni niepublicznych, np. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, czy Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Studia na kierunku zarządzanie, proponowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, umożliwiają pozyskiwanie wiedzy i rozwijanie zestawu kluczowych umiejętności wymaganych na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych we współczesnych organizacjach biznesowych. Kształtuje się tu umiejętności analizy danych biznesowych, rozwiązywania problemów organizacyjnych, gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w pracy najnowszych technologii i wsparcia IT. W ramach rozwoju umiejętności interpersonalnych nacisk kładzie się zarówno na umiejętności autoprezentacji, komunikacji, pracy w grupie, negocjacji i rozwiązywania konfliktów jak i na kompetencje związane z budowaniem i kierowaniem zespołem.

Moduły kształcenia:

 • Biznes i start-upy
 • Menedżer projektów
 • Team Leader
 • Menedżer procesów
 • Brand Management
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Komunikacja marketingowa
 • Innovation-centered R&D
 • HR Business Partner

Zarządzanie w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Kierunek studiów zarządzanie, który prowadzi Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, umożliwia zdobycie wiedzy potrzebnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, a także uczy odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Absolwenci są przygotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacji o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Kilka specjalności na tym kierunku prowadzonych jest również w języku angielskim.

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym

Zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej

Jeśli wybierzesz i ukończysz studia na kierunku zarządzanie, które ma w swojej ofercie Politechnika Wrocławska, zostaniesz doskonale przygotowana/przygotowany do podjęcia pracy w roli samodzielnego przedsiębiorcy, menedżera, specjalisty i konsultanta. Bardzo dobrze poradzisz sobie na stanowisku związanym z podejmowaniem decyzji z zakresu zarządzania, marketingu, organizacji oraz planowania produkcji, logistyki, kadr, rachunkowości czy finansów. 

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Organizational Management

Zarządzanie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Również Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu proponuje kandydatom studia cywilne na kierunku zarządzanie. Studia te przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych. Po ukończeniu studiów absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika niższego i średniego szczebla zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności:

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie systemami logistycznymi
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w systemach informatycznych
 • Zarządzanie w służbach mundurowych

Czy warto studiować zarządzanie?

Celem kierunku studiów zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu, z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Dzięki ukończeniu kierunku absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczelnie prowadzące kierunek zarządzanie we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie Wrocław.

Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia