Kierunki studiów WrocławnewStudia społeczneStudia WrocławStudia z zarządzania

Zarządzanie projektami społecznymi – studia we Wrocławiu

Studia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi to atrakcyjna oferta dla tych, którzy chcą w przyszłości w budować społeczeństwo obywatelskie. Kierunek jest propozycją, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet Wrocławski.

Studia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi są przez Uniwersytet Wrocławski prezentowane jako interdyscyplinarny kierunek, który jest odpowiedzią na rosnącą na świecie potrzebę realizacji projektów społecznych. Poznasz na nim sposoby diagnozowania problemów społecznych, ich profesjonalnego rozwiązywania oraz kształtowania postaw obywatelskich.

Program studiów kładzie silny nacisk na profesjonalną wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne. Są one niezbędne we współczesnych czasach. Dzięki studiom będziesz przygotowany do sprawnego zarządzania projektami społecznymi wszędzie tam, gdzie będziesz realizował swoje cele życiowe i zawodowe: w bezpośrednim otoczeniu, w skali lokalnej, krajowej i otoczeniu międzynarodowym.

Jako absolwent będziesz potrafił diagnozować zjawiska i procesy niosące ze sobą różne problemy społeczne, posiądziesz umiejętność planowania i opracowywania projektów społecznych, służących rozwiązywaniu tych problemów, będziesz potrafił kształtować dobre relacje międzyludzkie jako podstawę kapitału społecznego, który z kolei warunkuje efektywność zbiorowych działań społecznych.

Nauczysz się także motywować ludzi – współpracowników do podejmowania różnych form aktywności publicznej, a także posiądziesz umiejętność realizacji projektów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Co po studiach

Jako absolwent znajdziesz pracę m.in. jako funkcjonariusz publiczny, działacz organizacji pozarządowych, przedsiębiorca, dziennikarz i pracownik w roli eksperta i menadżera projektów społecznych. Będziesz mógł pełnić różne role w grupach społecznych, organizacjach i instytucjach publicznych: instytucjach rządowych i samorządowych, partiach politycznych, związkach zawodowych, organizacjach III sektora, instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, krajowych, regionalnych i lokalnych mediach, organizacjach biznesu i przedsiębiorstwach.

Rekrutacja

W rekrutacji na ten kierunek uwzględnia się oceny z matury: historia, wiedza o społeczeństwie (mają największą wagę); przedmiot (jeden do wyboru): język polski (pisemny), matematyka oraz język obcy nowożytny (pisemny) dowolny.

Kierunek zarządzanie projektami społecznymi we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Wrocław. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia