Kierunki studiów PoznańStudia biologiczneStudia Poznań

Nauczanie biologii i przyrody – studia w Poznaniu

Kierunek nauczanie biologii i przyrody to doskonała sposobność do zdobycia kompetencji biologicznych oraz przydatnych w zawodach nauczycielskich kompetencji pedagogicznych. W Poznaniu kierunek znajdziecie w ofercie przygotowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Kształcenie na kierunku Nauczanie biologii i przyrody wyposaża studentów w gruntowną wiedzę w dziedzinie biologii oraz w zakresie nauk pedagogicznych w obszarze nauczania na etapie szkoły podstawowej. Absolwenci tego kierunku potrafią:

 • opisywać, analizować i wyjaśniać złożone zjawiska przyrodnicze,
 • zaprojektować i wykonywać eksperymenty laboratoryjne i terenowe, posługiwać się aparaturą badawczą,
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej i szczegółowej w działaniach edukacyjnych,
 • realizować działania wychowawcze dla uczniów szkół podstawowych,
 • przygotowywać i prowadzić zajęcia edukacyjne w zakresie biologii i przyrody w szkole podstawowej oraz w obszarze kształcenia pozaszkolnego.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w:

 • centra edukacyjne, np. Laboratorium Szkoły Przyszłości, Laboratorium Wyobraźni,
 • działy dydaktyczne ogrodów botanicznych i zoologicznych,
 • ośrodki, muzea edukacji ekologicznej, przyrodniczej, leśnej,
 • firmy realizujące projekty z zakresu edukacji,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • jednostki rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe (NGO) zajmujące się edukacją przyrodniczą i ekologiczną.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy teoretyczne biologii,
 • Budowa roślin i zwierząt,
 • Różnorodność roślin i grzybów,
 • Szata roślinna Wielkopolski – zajęcia terenowe,
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • Psychologia,
 • Pedagogika,
 • Dydaktyka biologii w szkole podstawowej,
 • Technologia informacyjna w szkole,
 • Emisja głosu.

Kierunek nauczanie biologii i przyrody w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia biologiczne Poznań. Interesujesz się biologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia