Kierunki studiów PoznańnewStudia PoznańStudia prawniczeStudia z zarządzania

Zarządzanie i prawo w biznesie w Poznaniu

Studia licencjackie na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie proponuje kandydatom Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To doskonała oferta dla tych wszystkich, którzy chcą sięgnąć po wiedzę z dziedziny prawa oraz zdobyć umiejętności menedżerskie.

Studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie mają charakter interdyscyplinarny. Program studiów umożliwi studentom wybór oryginalnych ścieżek rozwoju kompetencji w dziedzinach, takich jak: zarządzanie, ekonomia, finanse oraz prawo kontraktów i spółek, rynek finansowy, prawo podatkowe, prawo bankowe czy prawo ochrony środowiska.

W trakcie studiów studenci poznają zasady współpracy biznesu z administracją państwową i samorządową oraz zdobędą wiedzę na temat ograniczeń prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymają również praktyczną wiedzę i posiądą umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia własnego prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku uzyska przygotowanie umożliwiające podjęcie pracy w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności. Jego wiedza i umiejętności będą mogły zostać wykorzystane w podmiotach o różnej wielkości – od najmniejszych poprzez sektor małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także te działające w otoczeniu międzynarodowym. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji menedżera średniego szczebla w przedsiębiorstwie, jak i w administracji publicznej.

W szczególności absolwent tego kierunku będzie zdolny do organizowania działalności podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ich funkcjonowania oraz do efektywnego wspierania podmiotu lub departamentu zapewniającego obsługę prawną przedsiębiorstwa. 

Absolwent kierunku będzie również w pełni przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub doradczej. 

Potencjalnie absolwent będzie mógł znaleźć pracę w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach. Z uwagi na znajomość zasad współpracy podmiotów gospodarczych z właściwymi organami administracji, zdobyta w toku studiów wiedza pozwoli działać na styku obu obszarów – administracji i biznesu – w charakterze podmiotu tworzącego i koordynującego wzajemne relacje bądź jako pracownika administracji publicznej związanej z obsługą przedsiębiorstw.

Zarządzanie i prawo w biznesie – UAM w Poznaniu

Kierunek zarządzanie i prawo w biznesie – Poznań

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Poznań. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Zarządzanie w Poznaniu

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Poznaniu? Sprawdź różnice pomiędzy ofertami poszczególnych poznańskich…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia