Kierunki studiów ŁódźNoweStudia ŁódźStudia z zarządzaniaTOP ŁódźTop studia

Zarządzanie w Łodzi

Wybierasz się na studia na kierunku zarządzanie w Łodzi? W tym artykule znajdziesz informacje o propozycjach z tego zakresu, przygotowanych przez łódzkie uczelnie wyższe.

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Łodzi?

Studia na kierunku zarządzanie w Łodzi prowadzą zarówno uczelnie publiczne (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka), jak i prywatne uczelnie, np. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk, czy Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Skorzystaj z linków pod koniec artykułu i sprawdź inne propozycje studiów z zakresu nauk o zarządzaniu, dostępne w Łodzi i w innych polskich ośrodkach akademickich.

Czy warto studiować zarządzanie?

Celem kierunku studiów zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu, z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Dzięki ukończeniu kierunku absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim

Jeśli chcecie zostać specjalistami w zakresie zarządzania, wiedzieć, jak rozwijać i udoskonalać organizację, kierunek zarządzanie, proponowany przez Uniwersytet Łódzki, będzie doskonałym wyborem. Program studiów obejmuje przedmioty ogólnomenedżerskie, takie jak: podstawy zarządzania, ekonomię, podstawy działalności biznesowej, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, podstawy marketingu, prawo cywilne i handlowe, podstawy zarządzania procesami operacyjnymi. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zarówno specjalizować się w obszarze marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania publicznego, jak i kontynuować kształcenia na takich kierunkach jak finanse i rachunkowość, logistyka czy prawo podatkowe i rachunkowość. 

Specjalność:

 • Zarządzanie projektami

Zarządzanie na Politechnice Łódzkiej

Głównym celem kształcenia w ramach studiów na kierunku zarządzanie, które prowadzi Politechnika Łódzka, jest przygotowanie absolwentów do twórczego i aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-gospodarczym poprzez wykonywanie zadań menedżerskich w przedsiębiorstwach lokalnych, krajowych i międzynarodowych lub instytucjach publicznych i niepublicznych, a także podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Proces nauczania zapewnia osiąganie efektów kształcenia dotyczących wiedzy teoretycznej i praktycznej o funkcjonowaniu organizacji w warunkach dynamicznego rynku konkurencyjnego.

Specjalności:

 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie małym i średnim biznesem
 • Controling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne

Zarządzanie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Wybierając studia na kierunku zarządzanie w AHE w Łodzi, zdecydujesz się na program nauczania osadzony w realiach społeczno-gospodarczych. Zajęcia skoncentrowane są na praktycznym wymiarze biznesu. Nauczysz się wydobywania z ludzi tego, co najlepsze. Poznasz trendy i najnowsze rozwiązania w zarządzaniu projektami: PMI, zarządzanie w modelu audytowo-kreatywnym, zarządzanie Agile.

Specjalności:

 • Akademia przywództwa
 • Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
 • Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami i procesami

Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Kierunek zarządzanie, który ma w swojej ofercie Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, daje studentowi możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu oraz dziedzin komplementarnych, np. ekonomia, prawo, finanse. Program studiów koncentruje się na diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności każdej organizacji, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym, a także skutecznej analizie przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach w wymiarze gospodarczym i psychospołecznym. Program studiów, bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów posiadających umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej.

Specjalności:

 • Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • E-commerce i marketing
 • Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Studia na kierunku zarządzanie, które proponuje Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, dostarczają wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej wszystkich obszarów zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami (również samorządowymi). Zakres materiału dotyczy elementów nauk o zarządzaniu, finansów, marketingu, rachunkowości, zarządzania kapitałem ludzkim, informatyki, zarządzania jakością, zarządzanie projektami, organizacji działań w skali lokalnej i międzynarodowej oraz elementów nauk pokrewnych – ekonomii, statystyki i języka angielskiego.

Specjalność wybierana jest po trzecim semestrze studiów (do wyboru):

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierunek zarządzanie w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach, również innych propozycjach studiów z tego zakresu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie Łódź. Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia