Informatyka w Opolu

Interesują Cię studia informatyczne? Chcesz dowiedzieć się, gdzie studiować kierunek informatyka w Opolu?

Studia z informatyki w Opolu to propozycja uczelni państwowych. Kierunek informatyka proponuje Politechnika Opolska oraz Uniwersytet Opolski. Po tych studiach możesz zostać inżynierem. Charakter studiów związany z informatyką mają dwie inne propozycje. Jedna ponownie Politechniki Opolskiej – kierunek przemysłowe technologie informatyczne oraz kierunek z oferty Uniwersytetu Opolskiego – analiza danych i metody pomiarowe (Instytut Fizyki UO).

Warto dowiedzieć się więcej o kierunkach, by wybór był jak najbardziej racjonalny.

Informatyka na Politechnice Opolskiej

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO przygotował dla kandydatów ofertę studiów inżynierskich na kierunku informatyka. Trwają one 3,5 roku, kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Program dydaktyczny umożliwia nabycie ogólnej wiedzy z zakresu informatyki, poznania zasad funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także projektowania systemów informatycznych i baz danych. Absolwent poznaje przy tym środowisko wielu systemów informatycznych oraz zdobywa umiejętność posługiwania się wieloma językami programowania wysokiego poziomu i poziomu maszynowego.

Absolwent nabywa wiedzę z zakresu konfigurowania systemów cyfrowych wieloprocesorowych i sieci komputerowych, diagnostyki i eksploatacji systemów komputerowych oraz bezpieczeństwa danych i prawa komputerowego. Posiada umiejętność tworzenia oprogramowania w wielu językach programowania wysokiego poziomu (programowanie strukturalne, obiektowe, komponentowe), jak również niskiego poziomu (języki assemblerowe).

Praca informatyka zależna jest od jego zainteresowań zawodowych. Absolwent może pracować m.in. jako: administrator systemów sieciowych i bazodanowych, programista, projektant lub tester systemów informatycznych – w tym systemów webowych i aplikacji na urządzenia mobilne. Absolwenci zazwyczaj nie mają problemu ze znalezieniem bardzo atrakcyjnej i wysokopłatnej pracy w zawodzie. Wielu absolwentów zakłada własne firmy, realizujące ciekawe, nowatorskie projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Informatyka na Uniwersytecie Opolskim

Podstawą nauczania Informatyki na Uniwersytecie Opolskim jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomoc mogą uzyskać również drogą elektroniczną.

 W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów kierunkowych do wyboru i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody informatyczne i matematyczne.

Kierunek informatyka w Opolu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia informatyczne Opole.

Czytaj także:

Interesujesz się informatyką, programowaniem, sieciami komputerowymi, bazami danych, Internetem, sprzętem komputerowym i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia informatyczne.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia