Kierunki studiów WarszawaStudia ekonomiczneStudia Warszawa

Globalny biznes, finanse i zarządzanie – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Myślisz o tym, by swoją karierę zawodową związać z międzynarodowym rynkiem finansowym? Wybierz studia Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) w SGH w Warszawie!

Studia licencjackie na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance), które proponuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, pomagają zrozumieć globalną dynamikę handlu i rynków kształtowaną przez siły globalizacji oraz ocenić ich wpływ na poszczególne organizacje i gospodarki na poziomie krajowym.

Studia przygotowują do pracy w środowisku międzynarodowym początkujących specjalistów, którzy będą mogli być zatrudnieni w zajmujących się finansami, sprzedażą, logistyką i marketingiem jednostkach organizacyjnych podmiotów biznesowych i pozabiznesowych.

Oferowane specjalności:

 • biznes międzynarodowy
 • europejska integracja gospodarcza wobec wyzwań globalnych
 • finanse międzynarodowe 
 • rozwój globalny i zarządzanie (Governance)

Wiedza:

 • znajomość różnych podmiotów koncentrujących się na działalności międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej, firm międzynarodowych i innych organizacji publicznych i prywatnych,
 • znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju przedsięwzięć międzynarodowych, przy wykorzystaniu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów i zarządzania,
 • zrozumienie międzynarodowych regulacji prawnych wpływających na działalność gospodarczą różnych podmiotów publicznych i prywatnych.

Umiejętności:

 • zdolność do identyfikacji czynników przyczyniających się do międzynarodowej konkurencyjności państw i przedsiębiorstw,
 • umiejętność przeprowadzania międzynarodowych transakcji i operacji logistycznych oraz pracy w międzynarodowym zespole wielokulturowym,
 • wyciąganie logicznych wniosków i umiejętność wypowiadania się na podstawie danych z różnych źródeł, podejmowanie decyzji i organizacja pracy zespołowej.

Kompetencje społeczne:

 • umiejętność realizowania różnych projektów biznesowych, wykazywanie inicjatywy i samodzielności w działalności biznesowej oraz zdolności negocjacyjnych,
 • odpowiedzialność za pracę własną i innych osób, rozumienie podstawowych zasady etyki, w tym etyki zawodowej,
 • zdolność do formułowania i uzasadniania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, a także ukierunkowywanie swojego samokształcenia.

Strona kierunku: GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE) , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Więcej informacji na stronie OFERTA EDUKACYJNA SGH

Więcej informacji również o innych kierunkach ekonomicznych np. finansach i rachunkowości, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ekonomiczne w Warszawie. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia ekonomiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia