Projektowanie geotechniczne – studia podyplomowe w SGGW w Warszawie

Projektowanie geotechniczne – to roczne studia podyplomowe, które ma w swojej ofercie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Skierowane są przede wszystkim do absolwentów takich kierunków studiów, jak inżynieria środowiska, czy budownictwo.

Studia podyplomowe na kierunku “Projektowanie geotechniczne“, które prowadzi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • podstawy prawne projektowania geotechnicznego, Eurokod 7,
  • metody i interpretacja badań laboratoryjnych i terenowych,
  • dobór parametrów i obliczenia geotechniczne,
  • projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich,
  • projektowanie geotechniczne fundamentów palowych,
  • projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych,
  • projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów,
  • ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko,
  • seminaria dyplomowe.

XIV edycja – 08.10.2022 – 15.07.2023 – rekrutacja trwa!

Więcej informacji na stronie Uczelni; rekrutacja na stronie rejestracji IRK

SPRAWDŹ INNE STUDIA PODYPLOMOWE W SGGW

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia