Studia podyplomoweStudia prawniczeStudia Warszawa

Administracja i finanse publiczne – SGGW w Warszawie

Absolwenci studiów podyplomowych Administracja i finanse publiczne będą dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe na kierunku “Administracja i finanse publiczne“. Głównym celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności sektora finansów publicznych. Studia te umożliwiają nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej Państwa oraz samorządu terytorialnego, poznanie specyfiki gospodarki finansowej i regulujących ją przepisów prawa finansowego.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).

Na studiach poruszane są zagadnienia z zakresu:

  • prawa (źródła prawa, prawo administracyjne, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, służba cywilna);
  • administracji publicznej (funkcje i struktura organów władzy publicznej, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji publicznej);
  • finansów publicznych (prawo finansów publicznych, budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, procedury budżetowe, polityka budżetowa, kontrola finansowa, system finansowy Unii Europejskiej, system podatkowy, dług publiczny, zamówienia publiczne).

Duże zainteresowanie tym kierunkiem studiów w SGGW wynika m.in. z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Zajęcia są prowadzone przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie administracji i finansów publicznych.

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności, które umożliwiają w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych.

Dowiedz się więcej na stronie: we.sggw.edu.pl/studia-podyplomowe-administracja-i-finanse-publiczne/ 

SPRAWDŹ INNE STUDIA PODYPLOMOWE W SGGW

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia