Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym – SGGW w Warszawie

Zdobądź wiedzę z zakresu roślinoznawstwa i materiałoznawstwa, poznaj różne aspekty związane z projektowaniem ogrodów – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie proponuje kandydatom 2-semestralne studia podyplomowe na kierunku “Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym”, prowadzone przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW (Katedra Sztuki Krajobrazu). Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych kierunków. Kandydatem na studia może być każda osoba, która ukończyła studia co najmniej pierwszego stopnia.

Proponowane studia podyplomowe skierowane są do osób biorących udział w procesie projektowania siedziby rodzinnej, do wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie jako projektanci lub wykonawcy czy też w inny sposób chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie tworzenia ogrodu. Skierowane są do architektów i architektów wnętrz, ogrodników, szkółkarzy oraz pracowników firm oferujących asortyment ogrodowy a także projektujących nawierzchnie ogrodowe. Studia skierowane są do osób, które zawodowo lub hobbistycznie zainteresowane są rozwojem wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie sztuki ogrodowej i projektowania ogrodu przydomowego.

W ramach wykładów przekazywana jest wiedza, dzięki której Słuchacze poznają zasady związane z wieloma aspektami projektowania ogrodów. W ramach ćwiczeń studialnych i terenowych studenci praktykują poznane zasady tak, aby umieć projektować i być gotowymi do samodzielnego projektowania.

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania najbliższego otoczenia człowieka i rodziny, ogrodu w przestrzeni zamieszkiwanej. Uczestnicy studiów poznają ogród rodzinny jako spójną, funkcjonalną i estetyczną przestrzeń wypełnioną kompozycją roślin ozdobnych i użytkowych oraz elementów małej architektury. Rozumieją, że ogrody rodzinne, wyposażone w elementy małej architektury, rośliny i artefakty, powstają w ścisłym związku z architekturą domu i jego wnętrzem oraz z odwołaniami do krajobrazu i środowiska, w którym powstają. Uczestnicy znają i umieją zastosować w projektach wiedzę z zakresu roślinoznawstwa oraz materiałoznawstwa, potrafią stworzyć kosztorys do projektu. Zajęcia praktyczne obejmują pracę w terenie przy zakładaniu i pielęgnacja obiektów sztuki ogrodowej lub praktykę w biurze projektowym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ STUDIA PODYPLOMOWE W SGGW

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia