Kierunki studiów WarszawanewStudia przyrodniczeStudia Warszawa

Leśnictwo – studia w Warszawie

Interesują Cię studia na kierunku leśnictwo w Warszawie? Jeśli tak, to studia na SGGW będą dla Ciebie świetnym wyborem!

Studia leśne w SGGW od lat zajmują pierwsze miejsce w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Kierunek leśnictwo ma charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych i technicznych. Studenci zdobywają aktualną wiedzę i umiejętności niezbędne w nowoczesnym leśnictwie.

Absolwenci mają kompetencje z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, w tym dotyczące hodowli i użytkowania zasobów leśnych, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym. Potrafią sporządzać i realizować plany gospodarcze, ochronne i finansowe. Dysponują umiejętnościami projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji w zrównoważonym, wielofunkcyjnym leśnictwie.

Perspektywy zawodowe

Po tym kierunku można pracować w:

  • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
  • jednostkach samorządowych – różnych szczebli,
  • instytucjach związanych z ochroną środowiska,
  • biurach urządzania lasu i geodezji leśnej,
  • przedsiębiorstwach leśnych,
  • przemyśle drzewnym,
  • przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej,
  • placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych,
  • placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie

Absolwenci przygotowani są również do podejmowania własnej działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze sektora leśno-drzewnego.

Przedmioty rekrutacyjne: biologia albo matematyka

Więcej informacji o tym kierunku: Leśnictwo w SGGW

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE – REKRUTACJA NA STUDIA  SERWIS DLA KANDYDATÓW

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia przyrodnicze Warszawa. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia