Kierunki studiów Warszawarodzaje studiów WarszawaStudiaStudia przyrodniczeStudia Warszawa

Studia przyrodnicze w Warszawie

Przyrodnicze kierunki studiów w Warszawie znajdziesz m.in. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej i innych warszawskich uczelniach wyższych. Popularne kierunki to ochrona środowiska, leśnictwo czy ochrona zdrowia roślin.

Wybierasz się na studia przyrodnicze w Warszawie? Przyrodnicze kierunki studiów mają w swoich ofertach m.in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Warszawski czy Politechnika Warszawska.

Architektura krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Studia na kierunku architektura krajobrazu, które ma w swojej ofercie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, przygotowują do planowania, projektowania oraz realizacji obiektów architektury krajobrazu, takich jak np.: ogrody, parki, bulwary, rezerwaty. Zawód architekta krajobrazu pozwoli Ci wywierać znaczący wpływ na kształt otaczającej nas przestrzeni. Będziesz umiał tak modelować otoczenie i zmienić krajobraz, aby uczynić go bardziej harmonijnym i funkcjonalnym.

Studia przygotują Cię do kształtowania przestrzeni w sposób funkcjonalny i estetyczny. Nauczysz się jak łączyć umiejętności inżynierskie ze zmysłem artystycznym, a także zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, jak i technicznych oraz sztuk pięknych.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności kandydaci podają przy składaniu dokumentów na studia. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności studenci podejmują po trzecim semestrze studiów.

Specjalności:

Perspektywy zawodowe:

 • własna firma projektowa i projektowo-wykonawcza,
 • firmy związane bezpośrednio z projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
 • organy samorządowe sprawujące nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
 • placówki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Leśnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunek studiów leśnictwo, który proponuje kandydatom SGGW w Warszawie, ma charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych i technicznych. Studenci zdobywają aktualną wiedzę i umiejętności niezbędne w nowoczesnym leśnictwie.

Absolwenci mają kompetencje z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, w tym dotyczące hodowli i użytkowania zasobów leśnych, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym. Potrafią sporządzać i realizować plany gospodarcze, ochronne i finansowe. Dysponują umiejętnościami projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji w zrównoważonym, wielofunkcyjnym leśnictwie.

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
 • jednostki samorządowe różnych szczebli,
 • instytucje związane z ochroną środowiska,
 • biura urządzania lasu i geodezji leśnej,
 • przedsiębiorstwa leśne,
 • przemysł drzewny,
 • przedsiębiorstwa leśnej produkcji niedrzewnej,
 • placówki ochrony przyrody i parki narodowe,
 • placówki naukowo-badawcze i szkolnictwo,
 • własna działalność gospodarcza, szczególnie w obszarze sektora leśno-drzewnego.

Ochrona środowiska na Politechnice Warszawskiej

Studia na kierunku ochrona środowiska, które prowadzi Politechnika Warszawska, wyróżnia konstruktywne, inżynierskie podejście do problemów powstających na styku działalności człowieka ze środowiskiem.

Studenci otrzymują wykształcenie w zakresie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych, w tym, wiedzę o komponentach środowiska – atmosferze, wodach śródlądowych, podziemnych i morskich, biosferze i środowisku glebowym, jak też i przygotowanie w zakresie gospodarowania zasobami środowiska i technik jego ochrony. 

Perspektywy zawodowe:

 • służby ochrony środowiska zakładów przemysłowych (krajowych i międzynarodowych);
 • administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, gospodarowania odpadami;
 • instytucje związane z kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się remediacją oraz rekultywacją obszarów zdegradowanych;
 • biura projektowe specjalizujące się w projektach certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego;
 • firmy konsultingowe specjalizujące się w przeglądach (audytach) ekologicznych i ocenach oddziaływania na środowisko.


Dowiedz się więcej o przyrodniczych kierunkach studiów dostępnych w Warszawie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów przyrodniczych w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Warszawa. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

Czytaj również:

XXII edycja Dni SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza do udziału w XXII…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia