Zarządzanie w Agrobiznesie – studia MBA na SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na 3-semestralne studia MBA adresowane do menedżerów, właścicieli firm oraz osób aspirujących do wyższych stanowisk kierowniczych.

Zarządzanie w Agrobiznesie – to 3-semestralne studia MBA, które prowadzi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Współczesne przedsiębiorstwa działają na silnie konkurencyjnych rynkach, poddanych procesom globalizacyjnym. Jednocześnie w otoczeniu firm dokonuje się coraz szybszy postęp technologiczny.

Umiejętne dostosowanie się do zmian oraz zdolność do reagowania na pojawiające się szanse wymaga nieustannego doskonalenia i rozwoju kapitału ludzkiego. Celem Międzynarodowego Programu MBA „Zarzadzanie w agrobiznesie” jest transfer wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania, ze szczególnym odniesieniem do gospodarki żywnościowej.

Więcej informacji na STRONIE STUDIÓW MBA

SPRAWDŹ TAKŻE: STUDIA PODYPLOMOWE W SGGW

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia