Psychodietetyka w KWSPZ – studia podyplomowe w Krakowie

Celem studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie psychospołecznych czynników warunkujących sposób żywienia i styl życia człowieka. Omówiony będzie wpływ aspektów psychologicznych na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania. Podjęte będą również tematy związane z konsekwencjami zdrowotnymi błędów żywieniowych i omówione metody pracy z pacjentami, u których występują choroby dietozależne.

Studia pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu:

 • psychologii i dietetyki,
 • poradnictwa dietetycznego,
 • psychologii rozwojowej i osobowości,
 • terapii osób z zaburzeniami odżywiania,
 • psychologicznych i psychospołecznych aspektów żywienia,
 • relacji odżywianie a zdrowie psychiczne,
 • żywności funkcjonalnej i specjalnego przeznaczenia medycznego.

Studia pozwalają zdobyć kwalifikacje z zakresu:

 • pracy z pacjentami z zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja itp.),
 • współpracy dietetyka z psychologiem oraz holistycznego podejścia do pacjenta,
 • wsparcia psychologicznego pacjentów niezbędnego podczas wdrażania strategii zmian nawyków żywieniowych,
 • wdrażania metod służących do złamania barier natury psychologicznej, które uniemożliwiają osiągnięcie założonego celu dietetycznego,
 • motywowania pacjentów do wdrożenia leczenia dietetycznego,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej i dietetycznej.

Perspektywy zawodowe:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • gabinety dietetyczne i psychodietetyczne,
 • placówki sportowe i kluby fitness,
 • placówki oświatowe kształcące w zakresie nauk o żywności i żywieniu,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Psychodietetyki mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na dowolnym kierunku.

Więcej informacji o studiach podyplomowych w KWSPZ:
https://www.kwspz.pl/kandydaci/informacje-podstawowe/studia-podyplomowe/

ZOBACZ RÓWNIEŻ: KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA – REKRUTACJA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia