Biologia w Warszawie

Studia biologiczne w Warszawie to szansa na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu biologii ogólnej oraz bardziej szczegółowej w ramach oferowanych specjalności. Sprawdziliśmy warszawskie uczelnie pod kątem oferty kierunku biologia. Sprawdź wyniki naszych poszukiwań. Studia dla kochających przyrodę i środowisko.

Studiów związanych z biologią jest w Warszawie tak naprawdę sporo, ale z kierunkiem biologia udało nam się znaleźć dla was trzy propozycje. Wszystkie te oferty znajdziecie na warszawskich uczelniach państwowych.

Biologia na SGGW

Kierunek biologia na Wydziale Biologii i Biotechnologii SGGW opiera się na solidnej podstawie nauk ścisłych: matematyce, chemii i fizyce. Program obejmuje przedmioty z zakresu botaniki, zoologii, fizjologii roślin i zwierząt, anatomii zwierząt i człowieka, a także mikrobiologii, immunologii, biologii molekularnej, enzymologii i ekologii.

Studia biologiczne w SGGW wyróżnia znaczny udział zajęć laboratoryjnych oraz terenowych.

Studenci potrafią stosować zaawansowane techniki badawcze oraz korzystać z najnowszej aparatury, dzięki czemu są doskonale przygotowani do wymagań rynku pracy.

Kierunek biologia na UKSW

W czasie studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW zdobędziesz szeroką wiedzę biologiczną z zakresu biologii ogólnej oraz szczegółową, w ramach dwóch specjalizacji: biologii człowieka i biologii środowiskowej. Wiedzę praktyczną z biologii zyskasz podczas licznych zajęć w nowoczesnych, wyspecjalizowanych laboratoriach oraz podczas ćwiczeń terenowych.

Kończąc studia na kierunku Biologia, zdobywasz kompetencje, które umożliwiają podjęcie pracy m.in. w specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych, prowadzących badania materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego/zwierzęcego lub roślinnego oraz w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze).

Możesz także pracować w gałęziach przemysłu, które wykorzystują wiedzę z zakresu ergonomii. Po tym kierunku znajdziesz także pracę w muzeach archeologicznych, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, w szkołach, na uczelniach wyższych czy w instytutach badawczych.

Poznaj również ofertę Uniwersytetu Warszawskiego.

Biologia – Uniwersytet Warszawski

Głównymi celami kształcenia na kierunku biologia jest:

  1. przekazanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych, obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia;
  2. wyrobienie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego;
  3. przekazanie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce, np. w biotechnologii i ochronie przyrody;
  4. przygotowanie absolwenta do samodzielnej lub zespołowej pracy analitycznej i badawczej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii oraz pisania raportów z badań;
  5. absolwenci kierunku biologia I stopnia, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach podstawowych;
  6. absolwenci kierunku Biologia przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia

Uczelnie prowadzące kierunek biologia w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia biologiczne Warszawa. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia