Kierunki studiów WarszawaNoweStudia biologiczneStudia biotechnologiczneStudia ścisłeStudia WarszawaTop studiaTOP Warszawa

Biotechnologia w Warszawie

Jeśli wybierasz się na studia na kierunku biotechnologia w Warszawie, lektura tego artykułu pozwoli Ci uporządkować sobie wiedzę na temat propozycji z tego zakresu, które przygotowały warszawskie uczelnie.

Gdzie studiować kierunek biotechnologia w Warszawie?

Studia na kierunku biotechnologia proponują trzy warszawskie publiczne uczelnie wyższe: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska.

Czy warto studiować biotechnologię?

Studenci w trakcie studiów na kierunku biotechnologia otrzymują wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych między innymi: matematyki, chemii i fizyki, a także przedmiotów kierunkowych takich jak: inżynieria komórkowa i genetyczna, inżynieria białek czy wykorzystanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w firmach, w których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego czy chemicznego.

Biotechnologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Biotechnologia w SGGW w Warszawie to multidyscyplinarny kierunek studiów, łączący wiedzę z dziedzin przyrodniczych i technicznych. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: biologia komórki, biologia molekularna, bioinformatyka, chemia organiczna, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, inżynieria genetyczna, biofizyka, mikrobiologia weterynaryjna.

Studenci uczą się projektowania w AutoCAD. Absolwenci potrafią interpretować i raportować dane biologiczne uzyskane w trakcie pracy, oceniać przydatność dostępnych metod czy urządzeń i zaproponować potencjalnie najlepsze rozwiązanie. Potrafią zaplanować eksperyment do rozwiązania zadań związanych z tworzeniem produktu biotechnologicznego.

Po studiach absolwent może pracować w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i dziedzin pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych lub jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Absolwent może kontynuować naukę na studiach biotechnologicznych II stopnia (magisterskich).

Biotechnologia na Uniwersytecie Warszawskim

Głównym celem prowadzenia studiów realizowanych przez Uniwersytet Warszawski na kierunku biotechnologia, jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu nauk podstawowych i aplikacyjnych: biochemii, biologii komórki, genetyki i inżynierii genetycznej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii ogólnej i przemysłowej, enzymologii, biotechnologii i biologii molekularnej opartych na solidnych podstawach nauk biologicznych (biologia funkcjonalna, fizjologia) oraz ścisłych (matematyka, chemia, statystyka i informatyka).

Istotnym celem jest zdobycie praktycznej umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych.

Absolwenci kierunku biotechnologia I stopnia na UW, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach.

Absolwenci tego kierunku są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej

Nowy system studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej daje możliwość ukierunkowania swojego wykształcenia na każdym stopniu studiów. Jednym z istotnych punktów programu studiów jest podział wykładanych przedmiotów na obowiązkowe i obieralne.

Na początku 6 semestru studiów I stopnia student kierunku biotechnologia wybiera temat pracy inżynierskiej. Wybór ten jest uwarunkowany indywidualnymi zainteresowaniami i decyzjami studentów. Student w porozumieniu ze swoim opiekunem naukowym ma możliwość stworzenia indywidualnego programu kształcenia i samodzielnego wyboru interesujących przedmiotów obieralnych. Praca inżynierska może być realizowana w każdej jednostce Wydziałów: Chemicznego oraz Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Absolwent może kontynuować naukę na studiach II stopnia, w ramach specjalności: Biotechnologia chemiczna – leki i kosmetyki; Biotechnologia przemysłowa; Mikrobioanalityka; Applied Biotechnology (specjalność prowadzona w języku angielskim).

Kierunek studiów biotechnologia w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ścisłe Warszawa. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe.

Twoja uwaga kieruje się w stronę biologii? Zobacz koniecznie: studia biologiczne Warszawa. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Czytaj również

Biofizyka w Warszawie

Studia na kierunku biofizyka, które proponuje kandydatom Uniwersytet Warszawski (prowadzi…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia