Kierunki studiów WarszawaStudia ścisłeStudia Warszawa

Fotonika – Politechnika Warszawska

Fotonika to ciekawa propozycja studiów ścisłych poszerzonych o nauki techniczne i informatyczne.

Studia na kierunku fotonika proponuje kandydatom Politechnika Warszawska (Wydział Fizyki PW).

Program kształcenia obejmuje matematykę, fizykę z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych, elektronikę, programowanie komputerów, urządzeń wirtualnych i mikroprocesorów oraz przedmioty kierunkowe: optykę falową, fotonikę światłowodową, metody optycznego przetwarzania informacji, fotografię, obrazowanie trójwymiarowe, holografię i informatykę optyczną.

Absolwent potrafi:

  • wykonywać pomiary i obsługiwać aparaturę pomiarową, analizować i prezentować dane doświadczalne;
  • programować komputery i mikroprocesory posługując się różnymi językami programowania, projektować przyrządy wirtualne, obsługiwać sieci komputerowe;
  • wykorzystywać układy elektroniczne i optoelektroniczne, fotonikę światłowodową, optykę instrumentalną i falową; posługiwać się fotografią cyfrową, obrazowaniem 3D, holografią;
  • stosować w praktyce wiedzę i umiejętności z zakresu fotoniki: w systemach telekomunikacji, w czujnikach światłowodowych, w fotonicznych systemach zabezpieczeń, w automatycznej kontroli procesów produkcyjnych, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego, w motoryzacji i innych dziedzinach techniki.

Perspektywy zawodowe:

  • firmy wykorzystujące nowoczesne techniki optoelektroniczne i fotoniczne;
  • firmy z branży informatycznej i teleinformatycznej;
  • laboratoria projektowe i badawcze firm zaawansowanych technologii;
  • laboratoria badawcze uczelni oraz instytutów naukowych i przemysłowych.

Więcej informacji na stronie Wydziału: www.fizyka.pw.edu.pl/index.php/pl/

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

STUDIA ŚCISŁE WARSZAWA
STUDIA TECHNICZNE WARSZAWA

STUDIA ŚCISŁE W POLSCE
STUDIA TECHNICZNE W POLSCE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
RODZAJE STUDIÓW WARSZAWA
UCZELNIE WARSZAWA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia