Kierunki studiów KatowiceNoweRankingiRekrutacja KatowiceStudia KatowiceTOP KatowiceTop studia

Najpopularniejsze kierunki na uczelniach w Katowicach 2024

Ten moment nieuchronnie się zbliża. Pora podjąć ostateczną decyzję o wyborze kierunku studiów. Jeśli chcesz poznać najpopularniejsze kierunki w Katowicach, przygotowaliśmy specjalne zestawienie. Dowiesz się z niego, które katowickie uczelnie oferują w procesie rekrutacji właśnie te studia.

Jeśli interesują cię najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce i chcesz, któryś z nich studiować w Katowicach i Gliwicach, sprawdź, na których uczelniach znajdziesz stosowną ofertę. Najpopularniejsze kierunki w Polsce w rekrutacji 2023/2024 to wymienione niżej wraz z informacją o liczbie chętnych w skali całego kraju.

Wśród kierunków – łącznie 16 – takie jak: np. informatyka, psychologia, zarządzanie, prawo, ekonomia, filologia angielska, logistyka i wiele innych. W naszym zestawieniu pozostawiliśmy również informację o kierunkach, które były popularne również w poprzedniej rekrutacji, czyli administracja, mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka.

 • informatyka – 43607
 • psychologia – 42267
 • zarządzanie – 33739
 • kierunek lekarski (bez uczelni medycznych, nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) – 32264
 • prawo – 23657
 • ekonomia – 18026
 • finanse i rachunkowość – 13251
 • fizjoterapia – 13240
 • filologia angielska – 13086
 • pielęgniarstwo – 12302
 • budownictwo – 11945
 • logistyka – 10772
 • biotechnologia – 10603
 • zarządzanie i inżynieria produkcji – 8760
 • informatyka stosowana – 8725
 • stosunki międzynarodowe – 8589

Prawie wszystkie najpopularniejsze kierunki studiów są dostępne w Katowicach i Gliwicach. Sprawdzamy, na których uczelniach. A wybór jak przystało na  tak duży ośrodek akademicki jest przy większości kierunków duży.

1 z 19

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to jeden z ciekawszych kierunków studiów społecznych. Daje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, politologii i nauk społecznych. Studia są doskonałym przygotowaniem do profesjonalnego poruzania się w zakresie spraw europejskich i światowych.

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe po raz kolejny trafił na listę najbardziej popularnych kierunków. Chęć podjęcia tych studiów zadeklarowało ponad 8 500 kandydatów.

Te uczelnie w Katowicach rekrutują na kierunek stosunki międzynarodowe:

 • tego kierunku jeszcze nie ma w ofercie uczelni

Więcej o studiach społecznych w artykule: Studia społeczne w Katowicach

2 z 19

Mechanika i budowa maszyn

Kierunek budowa maszyn powrócił w roku 2022 do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów po krótkiej przerwie. Studia inżynierskie w zakresie projektowanie konstrukcji mechanicznych chciało podjąć ponad wówczas 8 000 kandydatów. W 2023 kierunek zniknął z listy, ale u nas pozostawiliśmy o nim informacje.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn to doskonałe przygotowanie absolwentów do pracy w firmach produkcyjnych na całym świecie. Dzięki pracy inżynierów świat zapełnia się wciąż nowymi wynalazkami, przedmiotami, które służą człowiekowi na co dzień. Kierunek może być przygotowaniem do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu.

Te uczelnie w Katowicach i Gliwicach rekrutują na kierunek mechanika i budowa maszyn:

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN , Politechnika Śląska w Gliwicach

Więcej w artykule: Mechanika i budowa maszyn w Katowicach i Gliwicach

3 z 19

Automatyka i robotyka

Kierunek automatyka i robotyka powrócił do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów w 2022 roku. Chęć studiowania właśnie tego kierunku zadeklarowało wówczas prawie 8 500 kandydatów. To dużo, ale niespecjalnie dziwi w obliczu zmian cywilizacyjnych i poszukiwania w przemyśle i innych gałęziach gospodarek rozwiązań związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych i ich robotyzacją. W 2023 zniknął z listy TOP, ale u nas pozostawiliśmy informacje o tym kierunku.

Te uczelnie w Katowicach i Gliwicach rekrutują na kierunek automatyka i robotyka:

 • AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA , Politechnika Śląska w Gliwicach
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA , Politechnika Śląska w Gliwicach
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA , Politechnika Śląska w Gliwicach

Więcej w artykule: Automatyka i robotyka w Katowicach i Gliwicach

4 z 19

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Ten jeden z ciekawszych kierunków, łączący wiedzę techniczną i zarządzanie produkcją, chciało studiować w poprzednim roku aż 8 760 kandydatów. Kierunek wciąż utrzymuje swoje wysokie miejsce na liście najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zdobywają wiedzę z zakresu procesów projektowania, wytwarzania i zarządzania. Przygotowują się przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie mogą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, tworzyć nowoczesne rozwiązania i zarządzać procesami produkcji. Absolwenci często znajdują pracę w branży motoryzacyjnej, przemyśle spożywczym lub medycznym.

Te uczelnie w Katowicach i Gliwicach rekrutują na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy WSZOP w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Politechnika Śląska w Gliwicach

Więcej w artykule: Zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach

5 z 19

Created with GIMP

Informatyka stosowana

W obliczu ogromnego zainteresowania kierunkami informatycznymi nie może dziwić, że obecny na wielu uczelniach technicznych kierunek informatyka stosowana znalazł się na liście najpopularniejszych kierunków studiów. Wolę studiowania pokazało prawie 8 700 kandydatów.

Studia na kierunku informatyka stosowana najczęściej mają charakter interdyscyplinarny i łączą nauki informatyczne z zarządzaniem, fizyką, matematyką, czy naukami społecznymi. Studenci uczą się wykorzystywać tę wiedzę w rozwiązywaniu problemów ze świata biznesu, techniki, rozrywki (gry komputerowe). Absolwenci tego kierunku pracę niemal we wszystkich obszarach przemysłu, gospodarki czy administracji.

Te uczelnie w Katowicach i Gliwicach rekrutują na kierunek informatyka stosowana:

 • INFORMATYKA STOSOWANA, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Więcej w artykule: Informatyka stosowana w Katowicach

6 z 19

Administracja

Studia administracyjne okazały się warte zainteresowania dla prawie 10 000 osób w rekrutacji 2022/23. Tyle właśnie aplikacji odnotowano w poprzedniej rekrutacji na polskich uczelniach. W ostatniej rekrutacji tych osób było znacznie mniej i kierunek znalazł się poza listą TOP. Informacje o nim jednak pozostawiliśmy.

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, administracji publicznej i polityki administracyjnej, organizacji i zarządzania, ochrony środowiska, prawa finansów publicznych, pracy oraz Unii Europejskiej, czy narzędzi bankowych i kredytowych. Po zdobyciu wiedzy ogólnej, studenci często mają możliwość specjalizowania się w ramach wybranych specjalności związanych z różnymi sektorami administracji, samorządu terytorialnego, zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa, funkcjonowania Unii Europejskiej itp.

Te uczelnie w Katowicach rekrutują na kierunek administracja:

 • ADMINISTRACJA, Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • ADMINISTRACJA, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ADMINISTRACJA , Akademia Humanitas

Więcej w artykule: Administracja w Katowicach

7 z 19

Logistyka

Ponad 11 000 kandydatów uznało, że studia logistyczne mogą być dobrym wyborem swojej ścieżki zawodowej. Dobre zarobki branży powodują, że zainteresowanie tym kierunkiem od kilku lat utrzymuje stabilny poziom, nie jest przejściową modą.

Logistyka to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, którego rozwój wymusza konieczność stałego dostosowywania się do potrzeb rynku pracy. Logistyka jest powiązana niemal z każdą gałęzią gospodarki, stąd też obecnie kandydaci na studia logistyczne mają do wyboru wiele specjalności. Transport, spedycja, logistyka produkcji, logistyka handlu i dystrybucji, gospodarka magazynowa, logistyka zakupów, zarządzanie łańcuchem dostaw – to tylko przykładowe specjalizacje.

Te uczelnie w Katowicach i Gliwicach rekrutują na kierunek logistyka:

 • LOGISTYKA , Politechnika Śląska w Gliwicach
 • LOGISTYKA , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy WSZOP w Katowicach
 • LOGISTYKA , Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • LOGISTYKA , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • LOGISTYKA W BIZNESIE , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Więcej w artykule: Logistyka w Katowicach i Gliwicach

8 z 19

Created with GIMP

Biotechnologia

Zamiłowanie do świata biologii wyniesione z lekcji szkolnych przekłada się na obecne od lat duże zainteresowanie studiami biotechnologicznymi. Praktyczny wymiar tych studiów powoduje, że ponad 10 000 kandydatów aplikowało na ten kierunek w ramach ostatniej rekrutacji.

Kierunek biotechnologia to studia interdyscyplinarne, które łączą nauki biologiczne z chemią, fizyką, czy informatyką. Studenci biotechnologii uczą się stosować techniki biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej m.in. w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle. Wiedza biologiczna oraz umiejętności techniczne i biznesowe otwierają przed absolwentami atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Katowicach i Gliwicach rekrutują na kierunek biotechnologia:

 • BIOTECHNOLOGIA, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • BIOTECHNOLOGIA, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Więcej w artykule: Biotechnologia w Katowicach

9 z 19

Fizjoterapia

Ten jeden z popularniejszych zawodów medycznych wciąż cieszy się stabilnym i dużym zainteresowaniem kandydatów. Ostatnia rekrutacja pokazała, że ponad 13 200 osób chciało podjąć studia właśnie na fizjoterapii.

Studenci kierunku fizjoterapia uczą się stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w procesach usprawniania osób niepełnosprawnych oraz osób z urazami, które spowodowały u nich utratę sprawności ruchowej. Zabiegi fizjoterapeutyczne mogą również pomagać w utrzymaniu określonego poziomu sprawności. Absolwent fizjoterapii potrafi wykonywać różne zabiegi specjalistyczne i jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Te uczelnie w Katowicach rekrutują na kierunek fizjoterapia:

 • FIZJOTERAPIA , Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • FIZJOTERAPIA , Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • FIZJOTERAPIA , Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • FIZJOTERAPIA W JĘZYKU ANGIELSKIM , Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Więcej w artykule: Fizjoterapia w Katowicach

10 z 19

Pielęgniarstwo

Jeszcze jakiś czas temu pielęgniarstwo nie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem kandydatów. Przełomem była poprzednia rekrutacja. Wolę studiowania pielęgniarstwa zgłosiło ponad. 12 300 absolwentów szkół średnich.

Na kierunku pielęgniarstwo studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych nauk medycznych, doskonaląc swoje kwalifikacje w powszechnych już pracowniach symulacji. Ważnym elementem procesu nauczania są praktyki, odbywane w szpitalach, ośrodkach opieki, czy zakładach pielęgnacyjnych. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Te uczelnie w Katowicach rekrutują na kierunek pielęgniarstwo:

 • PIELĘGNIARSTWO , Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • PIELĘGNIARSTWO , Akademia Śląska w Katowicach
 • PIELĘGNIARSTWO , Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Więcej w artykule: Pielęgniarstwo w Katowicach

11 z 19

Budownictwo

Dynamiczny rozwój budownictwa skłaniał kandydatów do podjęcia nauki na kierunku, który dobrze rokował jeśli spoglądać na rynek pracy. Budownictwo chciało w Polsce studiować 12 000 osób. To drugi po informatyce kierunek techniczny w zestawieniu najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku budownictwo uczą się projektować obiekty budowlane i konstrukcje inżynierskie, jak również kierować pracami podczas ich wykonywania. Zdobywają także umiejętności z zakresu wytwarzania materiałów i konstrukcji budowlanych, a także stosowania systemów informatycznych w budownictwie. Duże znaczenie ma także zdobywana wiedza dotycząca przepisów, procedur realizacji oraz organizacji przemysłu budowlanego. Absolwenci zyskują szerokie perspektywy zawodowe, gwarantujące niezwykle użyteczną, docenianą społecznie – i co równie ważne – dobrze wynagradzaną pracę.

Te uczelnie w Katowicach i Gliwicach rekrutują na kierunek budownictwo:

Więcej w artykule: Budownictwo w Katowicach i Gliwicach

12 z 19

Finanse i rachunkowość

Specjaliści od finansów są wszędzie. Trochę powyżej 13 000 kandydatów szukało swojego szczęścia w walce o indeks na kierunku finanse i rachunkowość.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość wyposażają studentów w wiedzę z zakresu finansów, związanego z nimi ryzyka, prowadzenia rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i instytucje publiczne. Studenci potrafią analizować zjawiska gospodarczo-finansowe w skali mikro i makro. Po zdobyciu wiedzy ogólnej mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach, takich jak bankowość, ubezpieczenia, inwestycje i nieruchomości, podatki itd.

Te uczelnie w Katowicach rekrutują na kierunek finanse i rachunkowość:

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Więcej w artykule: Finanse i rachunkowość w Katowicach

13 z 19

Filologia angielska

Większość uczy się języka angielskiego w szkole średniej. Tej wiedzy i umiejętności jednak okazuje się za mało dla tych, którzy marzą o poznaniu języka Szekspira na wyższym poziomie. Najpopularniejsze studia językowe – filologiczne, przyciągnęły ponad 13 000 kandydatów.

Kierunek filologia angielska pozwala zdobyć studentom praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wiedzę z zakresu językoznawstwa, kultury, literaturoznawstwa tego obszaru językowego. W zależności od wybranej specjalności/specjalizacji absolwenci najczęściej wybierają zawód tłumacza, nauczyciela lub realizują różne zadania w mediach, instytucjach naukowych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Te uczelnie w Katowicach rekrutują na kierunek filologia angielska

 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy WSZOP w Katowicach
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, KULTURA I LITERATURA ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO , Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, KULTURA, MEDIA, TRANSLACJA , Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, NAUCZYCIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM , Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, PROJEKTOWANIE ROZRYWKI INTERAKTYWNEJ ORAZ LOKALIZACJA GIER I OPROGRAMOWANIA , Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM , Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM JAPOŃSKIM , Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • FILOLOGIA ANGIELSKA, TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM KOREAŃSKIM , Uniwersytet Śląski w Katowicach

Więcej w artykule: Filologia angielska w Katowicach

14 z 19

Ekonomia

Ekonomia bywa przepustką do robienia dobrych interesów. Może to właśnie skłoniło rok temu ponad 18 000 kandydatów do podjęcia starań o uzyskanie indeksu na kierunku ekonomia.

Studia na kierunku ekonomia przygotowują studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, wyposażając ich w znajomość najnowszych trendów i mechanizmów gospodarki światowej oraz umiejętność badania przyczyn i konsekwencji działań podejmowanych przez ekonomistów, przedsiębiorców, czy polityków. Wiedzę ogólnoekonomiczną mogą poszerzać w ramach wybieranych modułów przedmiotowych i specjalności.

Te uczelnie w Katowicach rekrutują na kierunek ekonomia:

Więcej w artykule: Ekonomia w Katowicach

15 z 19

Prawo

O indeksy na prawo – studia jednolite magisterskie – ubiegało się w poprzedniej rekrutacji ponad 23 000 kandydatów. Prawo to wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków na polskich uczelniach.

Studenci kierunku prawo w początkowym etapie kształcenia uczą się posługiwać ogólną wiedzą prawniczą oraz ćwiczą tworzenie i rozumienie tekstów prawnych. Jest to przygotowanie do klasycznych zawodów prawniczych, takich jak sędzia, prokurator, radca prawny, czy notariusz. Studenci wybierają kilka interesujących ich bloków tematycznych, kreując już na tym etapie swoje perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Katowicach rekrutują na kierunek prawo:

 • PRAWO, Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • PRAWO, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Więcej w artykule: Prawo w Katowicach

16 z 19

Kierunek lekarski

Prestiż, jaki towarzyszy zawodom medycznym przekłada się na popularność kierunku lekarskiego. W poprzedniej rekrutacji ponad 32 000 kandydatów i to tylko w uczelniach podległych ministerstwu odpowiedzialnemu za edukację.

Przyszli lekarze, kształcący się na kierunku lekarskim, w pierwszej kolejności realizują program nauczania w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych (w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych w laboratoriach). Odbywają także praktyki zawodowe. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach medycznych.

Te uczelnie w Katowicach rekrutują na kierunek lekarski:

Więcej w artykule:

17 z 19

Zarządzanie

Na zarządzanie w poprzedniej rekrutacji było ponad 33 500 kandydatów. Ta ogromna liczba robi wrażenie i zapewnia czołowe miejsce rankingu najpopularniejszych kierunków.

Kierunek zarządzanie pozwala studentom na zdobywanie ogólnomenedżerskich umiejętności i wiedzy z zakresu różnych dziedzin, takich jak ekonomia, działalność biznesowa, marketing, podstawy finansów i rachunkowości, logistyka czy prawo handlowe. Niezdecydowani mogą przekonać się, co interesuje ich najbardziej, a następnie wybrać konkretną ścieżkę zawodową.

Te uczelnie w Katowicach rekrutują na kierunek zarządzanie:

 • ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy WSZOP w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE , Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE , Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Więcej w artykule: Zarządzanie w Katowicach i Gliwicach

18 z 19

Psychologia

Kierunek psychologia jest w cenie u maturzystów. W zeszłym roku startowało na ten kierunek ponad 42 000 kandydatów. Podium wśród najpopularniejszych kierunków psychologia okupuje od wielu lat.

Studia na kierunku psychologia generalnie pozwalają studentom zdobywać wiedzę z zakresu mechanizmów i praw rządzących zachowaniem i psychiką człowieka. Studenci uczą się rozwiązywać jednostkowe i grupowe problemy psychospołeczne, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują także doświadczenie praktyczne. Swoje zainteresowania mogą poszerzać w ramach wybieranych specjalności, takich jak psychologia kliniczna, psychoterapia, psychologia biznesu, czy psychologia sądowa.

Te uczelnie w Katowicach rekrutują na kierunek psychologia:

 • PSYCHOLOGIA , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
 • PSYCHOLOGIA , Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • PSYCHOLOGIA , Uniwersytet SWPS w Katowicach
 • PSYCHOLOGIA , Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • PSYCHOLOGIA – studia I stopnia , Uniwersytet SWPS w Katowicach

Więcej w artykule: Psychologia w Katowicach

19 z 19

Informatyka

W roku poprzednim było ponad 43 500 kandydatów. Tyle osób ubiegało się o przyjęcie na kierunek informatyka. Od kilku lat na 1. miejscu podium wśród najpopularniejszych kierunków.

Studenci kierunku informatyka poznają matematyczne podstawy tej dziedziny, ucząc się jednocześnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną w świecie nowoczesnych technologii informatycznych. Wiedza i umiejętności ogólne pozwalają studentom na elastyczny wybór specjalności, w ramach której rozwijają wyspecjalizowane kompetencje. Uczelnie stale poszerzają ofertę dostępnych specjalności i specjalizacji, dostosowując się do aktualnych potrzeb sektora IT (programowanie, bazy danych, cyberbezpieczeństwo, hardware, innowacje itp.).

Te uczelnie w Katowicach i Gliwicach rekrutują na kierunek informatyka:

 • INFORMATYKA , Akademia Śląska w Katowicach
 • INFORMATYKA , Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • INFORMATYKA , Akademia Humanitas
 • INFORMATYKA (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki) , Politechnika Śląska w Gliwicach
 • INFORMATYKA (Wydział Matematyki Stosowanej) , Politechnika Śląska w Gliwicach
 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA , Politechnika Śląska w Gliwicach
 • INFORMATYKA W SYSTEMACH I UKŁADACH ELEKTRONICZNYCH , Politechnika Śląska w Gliwicach
 • MODELOWANIE KOMPUTEROWE , Politechnika Śląska w Gliwicach
 • TELEINFORMATYKA , Politechnika Śląska w Gliwicach
 • INFORMATYKA , Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • INFORMATYKA , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • INFORMATYKA , Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • INFORMATYKA , Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • INFORMATYKA STOSOWANA , Uniwersytet Śląski w Katowicach

Więcej w artykule: Informatyka w Katowicach i Gliwicach

Czytaj również

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia