Kierunki studiów KatowicenewStudia KatowiceStudia psychologiczneTOP KatowiceTop studia

Psychologia w Katowicach

Jeśli zamierzasz studiować kierunek psychologia w Katowicach dobrze przeanalizuj ofertę trzech uczelni. Może wybierzesz państwowy Uniwersytet Śląski a może zdecydujesz się na uczelnię niepaństwową. Wysoko cenione studia proponują Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Uniwersytet SWPS.

Każda z wymienionych wyżej uczelni proponuje jednolite studia magisterskie. Ten rodzaj studiów psychologicznych daje najwięcej uprawnień. Jak prezentują się szczegółowo oferty uczelni, jeśli chodzi o kierunek psychologia? Zobacz dalej.

Psychologia na Uniwersytecie Śląskim

Studia realizowane na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego to bogata oferta ścieżek specjalizacyjnych. Oferowane specjalizacje to:

 • Psychologia kliniczna człowieka dorosłego
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Psychologia zdrowia i jakości życia
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia

Program kształcenia umożliwia studentowi zdobycie podstaw przygotowania zawodowego w zakresie dwóch (wybranych po drugim roku studiów) ścieżek specjalizacyjnych, a także zrealizowanie praktyk zgodnych z wybranymi ścieżkami.

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego dostarcza wiedzy o przyczynach i przebiegu zaburzeń zachowania i osobowości, zaburzeń lękowych, psychotycznych, nastroju oraz zaburzeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych; wyposaża w umiejętności z zakresu rozpoznawania wybranych problemów klinicznych, planowania i przeprowadzenia procesu diagnostycznego oraz udzielania podstawowej pomocy psychologicznej i mediacyjnej.

Psychologia pracy i organizacji dostarcza wiedzy i umiejętności na temat funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, których wykorzystanie pozwala kreować innowacyjne rozwiązania w organizacji oraz przeciwdziałać problemom pojawiającym się w miejscu pracy; wyposaża w kompetencje z zakresu kształtowania środowiska pracy: komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania zespołów, diagnostyki, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywowania do pracy, oceniania, rekrutacji, selekcji kadr, przywództwa, analizy pracy oraz szkoleń.

Psychologia zdrowia i jakości życia skupia się na relacjach pomiędzy kondycją psychiczną człowieka a jego zdrowiem somatycznym oraz na czynnikach wpływających na poczucie szczęścia; dostarcza wiedzy i umiejętności z zakresu sposobów poprawy jakości życia, profilaktyki zdrowotnej i efektywnego wykorzystywania własnych zasobów w procesie radzenia sobie z wyzwaniami i problemami życiowymi, dostarcza podstaw do pracy z chorymi somatycznie i ich rodzinami, z osobami doświadczającymi stresu lub borykającymi się z uzależnieniami behawioralnymi.

Psychologia sądowa odnosząc się do zagadnień z obszaru praktyki sądowej (zeznań świadków, przesłuchań, opiniodawstwa sądowego), kryminologii, wiktymologii i resocjalizacji dostarcza wiedzy i umiejętności warsztatowych z zakresu psychologicznego opiniowania szczególnych spraw sądowych, przeprowadzania badań eksperymentalnych z zakresu psychologii zeznań świadków, oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach poprawczych i karnych oraz w zakresie prowadzenia mediacji sądowych i negocjacji.

Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia pozwala na zrozumienie istoty rozwoju człowieka – od lat najmłodszych po starość – w kontekście życia rodzinnego; dostarcza wiedzy na temat przyczyn i obrazu klinicznego wybranych zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz wiedzy z zakresu psychologii więzi rodzinnych w obliczu codziennego życia, wyzwań i kryzysów; wyposaża w umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki, podstaw prowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji dzieci, młodzieży i rodzin.

Psychologia w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jedne z najlepszych wg rankingów studia psychologiczna na Śląsku wśród uczelni niepublicznych. Również na tej uczelni kilka konkretnych ścieżek specjalizacyjnych.

 • Psychologia zarządzania
  Specjalność umożliwia zapoznanie się z najnowszymi metodami badania rynku pracy i pracowników, a także narzędziami ZZL (Zarządzania Zasobami Ludzkimi). Student tej specjalności uczy się rozwiązywać m.in. problemy psychologiczne związane z bezrobociem oraz jego skutkami. 
 • Psychologia kliniczna
  Specjalność rozwija w studentach umiejętności nawiązywania kontaktu, prowadzenia rozmowy oraz obserwacji pacjenta. Program uwzględnia obszarypsychologii zdrowia, psychologii sądowej i penitencjarnej. Studenci uczą się wybranych metod diagnozy psychologicznej, interpretacji wyników i sposobów ich komunikowania. 
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
  Celem specjalności jest wyposażenie absolwentów w elementarną wiedzę i umiejętności w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą. Specjalność kliniczna to interdyscyplinarne podejście do zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym człowieka, ze szczególnym naciskiem na praktykę w obszarze diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych.  
 • Psychologia interwencyjna
  Student tej specjalności zdobywa wiedzę o problemach społecznych współczesnego świata. Orientuje się w możliwościach udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Poznaje formy pracy psychologicznej, podstawowe techniki przydatne w interwencji psychologicznej, zasady profilaktyki. 

Każda ścieżka specjalizacyjna ma swój odrębny program dostosowany do zainteresowań i predyspozycji studenta. Obowiązkowa pula przedmiotów na Psychologii w AG, pozwala w przyszłości naszemu absolwentowi skutecznie konkurować z absolwentami innych uczelni.

Psychologia na Uniwersytecie SWPS

Jednolite studia magisterskie to dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy psychologa, i którym zależy na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Na SWPS w Katowicach specjalności oferowane na studiach pozwalają studentom zgłębić temat, który ich najbardziej interesuje i dostosować program studiów do swoich preferencji i planów zawodowych.

Osoby zainteresowane problematyką zdrowia psychicznego, które w przyszłości chciałyby pomagać ludziom w rozwiązywaniu kryzysów życiowych, mogą wybrać Psychologię kliniczną człowieka dorosłego lub Psychologię kliniczną dzieci i młodzieży. Studenci, którzy planują wspierać firmy i instytucje w modernizacji stylów zarządzania, mogą zdecydować się na Psychologię w biznesie i organizacjach. Z kolei Ci, którzy myślą o współpracy z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania – Psychologię sądową.

Warto poznać również inne propozycje studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS. Przygotowana została propozycja studiów I stopnia oraz specjalna oferta dla magistrów i licencjatów.

Psychologia I stopnia, 3 lata

Studia I stopnia są skierowane do osób, które nie wiedzą jeszcze, czy w przyszłości będą chciały pracować w zawodzie psychologa. Na studiach zdobędą umiejętności przydatne w wielu innych obszarach zawodowych. Po uzyskaniu tytułu licencjata będą mogły zdecydować, czy chcą kontynuować studia psychologiczne, czy wolą zgłębić wiedzę z innej dziedziny i zdobyć w ten sposób wielokierunkowe i interdyscyplinarne wykształcenie.
Więcej informacji »

Psychologia dla magistrów i licencjatów, 7 semestrów

To niestacjonarne studia jednolite magisterskie realizowane w indywidualnym trybie dla osób z tytułem magistra lub licencjata w dyscyplinie innej niż psychologia. Studenci mogą nie zaliczać przedmiotów ogólnoakademickich oraz lektoratów (udokumentowanych certyfikatem na poziomie B2), które zrealizowali podczas wcześniejszych studiów. Uznanie wybranych kursów oraz intensywny plan zajęć umożliwiają im zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego w 3,5 roku.
Więcej informacji »

Kierunek psychologia w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach psychologicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Katowice. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia