Kierunki studiówKierunki studiów KatowiceStudia KatowiceStudia psychologiczne

Psychologia – studia I stopnia – Uniwersytet SWPS w Katowicach

Studia I stopnia na kierunku psychologia to propozycja dla osób, które chcą wykorzystać w pracy zawodowej wiedzę psychologiczną o człowieku, ale nie mają jeszcze pewności, czy chcą w przyszłości pracować w zawodzie psychologa.

Studia I stopnia na kierunku psychologia, które prowadzi Uniwersytet SWPS w Katowicach, pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy, jakie nami kierują.

Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy absolwenci będą mogli być lepszymi menedżerami, projektantami, nauczycielami, trenerami, szkoleniowcami, jak i specjalistami od marketingu i PR. Studia I stopnia to właściwa ścieżka także dla tych, którzy nie mają pewności, czy w przyszłości będą chcieli pracować w zawodzie psychologa. Na studiach zdobędą umiejętności, które pozwolą im wspierać innych w podnoszeniu jakości ich życia w wielu obszarach zawodowych.

Program studiów obejmujący obszary psychologii zarówno teoretycznej, jak i stosowanej opiera się na najnowszej wiedzy psychologicznej, zawiera zajęcia projektowe, których głównym celem jest integracja wiedzy i umiejętności poprzez formułowanie i rozwiązywanie rzeczywistych problemów badawczych lub praktycznych.

Studenci kształcą podstawowe umiejętności pracy w grupie, a także umiejętności psychologiczne i osobiste, takie jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów oraz motywowanie siebie i innych. Kompetencje te umożliwiają efektywne działanie we współpracy z innymi ludźmi i są bardzo cenione przez pracodawców.

Bogata oferta zajęć fakultatywnych, także w języku angielskim, obejmująca m.in. przedmioty pozakierunkowe, pozwala na dostosowanie programu kształcenia do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studenta. Program umożliwia wybór ścieżki kształcenia w zgodzie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami, także dzięki temu, że wszystkie zajęcia projektowe są zajęciami wybieralnymi.

A jak wyglądają perspektywy zawodowe absolwentów?

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach psychologicznych drugiego stopnia w celu uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu psychologa, albo zgłębić wiedzę z innej dziedziny i zdobyć w ten sposób interdyscyplinarne, a co najważniejsze unikalne wykształcenie. Ukończenie studiów pierwszego stopnia otwiera także drogę do dalszego kształcenia na zagranicznych uczelniach. Wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach pierwszego stopnia absolwenci mogą wykorzystać w pracy zawodowej w innych obszarach, przede wszystkim w sektorze kreatywnym, edukacyjnym czy biznesowym.

Dowiedz się więcej o tej propozycji studiów na stronie Uczelni: PSYCHOLOGIA – studia I stopnia, Uniwersytet SWPS w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Katowice. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia