Kierunki studiów KatowiceNoweStudia biologiczneStudia biotechnologiczneStudia KatowiceStudia ścisłeTOP KatowiceTop studia

Biotechnologia w Katowicach

Chcesz wybrać studia na kierunku biotechnologia w Katowicach? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Gdzie studiować kierunek biotechnologia w Katowicach?

Studia na kierunku biotechnologia proponuje kandydatom Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może Cię także zainteresować propozycja studiów, którą przygotował Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, a jest to kierunek biotechnologia medyczna.

Czy warto studiować biotechnologię?

Studenci w trakcie studiów na kierunku biotechnologia otrzymują wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych między innymi: matematyki, chemii i fizyki, a także przedmiotów kierunkowych takich jak: inżynieria komórkowa i genetyczna, inżynieria białek czy wykorzystanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w firmach, w których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego czy chemicznego.

Biotechnologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

W trakcie studiów na kierunku biotechnologia, prowadzonych przez Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studenci zdobywają wiedzę w zakresie dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: nauk opisujących bioróżnorodność świata żywego, mikrobiologii, biologii komórki, anatomii roślin, histologii, embriologii i biologii rozwoju, biofizyki, biochemii, biologii molekularnej, genetyki z inżynierią genetyczną, cytogenetyki roślin, hodowli tkankowych, fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej, przedsiębiorczości w biotechnologii oraz zasad bezpieczeństwa pracy w biotechnologii.

Wiedza ta odwołuje się do wiadomości uzyskiwanych w trakcie kursów matematyki, fizyki oraz chemii ogólnej i organicznej. Oprócz przedmiotów, stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami, w tym pracę indywidualną pod kierunkiem Tutora. Ważnym elementem studiów jest także korzystanie z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą warsztatu pracy współczesnego biotechnologa oraz dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej.

Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz podstawową wiedzą technologiczną w pracy zawodowej i życiu publicznym, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy i publicznego jej prezentowania w sytuacjach zawodowych.

Biotechnologia medyczna na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku biotechnologia medyczna, proponowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (realizowane przez Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu), zdobędziesz ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk podstawowych: matematyki, fizyki, biofizyki i chemii. Będziesz rozumieć i potrafić wykorzystywać narzędzia matematyczne oraz zjawiska i procesy fizyczne i chemiczne do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Absolwent tego kierunku będzie również posiadać wiedzę specjalistyczną z zakresu biologii medycznej, biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii, definiować i charakteryzować procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym zarówno w odniesieniu do organizmu człowieka, jak i w odniesieniu do roślin i zwierząt, posiadać wiedzę dotyczącą funkcjonowania firm biotechnologicznych we współczesnych warunkach prawno-ekonomicznych.

Kierunek biotechnologia w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ścisłe Katowice. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Twoja uwaga kieruje się w stronę biologii? Zobacz koniecznie: studia biologiczne Katowice. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia