Zarządzanie i inżynieria produkcji w Koszalinie

Interesuje Cię kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Koszalinie? Chcesz wybrać studia techniczne i łączyć je z umiejętnościami menedżerskimi?

Czy warto studiować zarządzanie i inżynierię produkcji?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Gdzie studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Koszalinie?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji proponuje kandydatom Politechnika Koszalińska. Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku studiów?

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Koszalińskiej

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, które ma w swojej ofercie Politechnika Koszalińska, przygotowują studentów do zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych, udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. 

Wiedza zdobyta w czasie studiów daje absolwentom podstawy do pełnienia funkcji menedżerskich, projektowych lub konsultingowych w zakresie: zarządzania produkcją i usługami technicznymi, zarządzania procesami rozwoju produktów, zarządzania jakością czy zarządzania procesami pomocniczymi i obsługą produkcji. Wykształcenie takie daje także możliwość rozwinięcia własnej działalności produkcyjno-handlowej.

Specjalności:

  • Inżynieria procesów logistycznych
  • Techniki komputerowe w inżynierii produkcji
  • Menadźer produktu

Uczelnie prowadzące kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Koszalinie

Poznaj inne propozycje kierunków w Koszalinie, Szczecinie i woj. zachodniopomorskim

Uczelnie w Koszalinie, Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia techniczne Koszalin
Studia ekonomiczne Koszalin
Studia z zarządzania Koszalin
Rodzaje studiów Szczecin
Politechnika Koszalińska

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia