Kierunki studiów KoszalinStudia KoszalinStudia techniczne

Transport w Koszalinie

Interesują Cię studia, dzięki którym uzyskasz wiedzę o budowie, wytwarzaniu i eksploatacji środków transportu? Poznaj kierunek studiów transport. Sprawdź, która koszalińska uczelnia ma go w swojej ofercie?

Dla kandydatów zainteresowanych problematyką transportu, środków transportu i ich eksploatacji wyszukaliśmy w Koszalinie jedną propozycję. Są nią studia inżynierskie, 4 – letnie na kierunku transport na Politechnice Koszalińskiej.

Transport na Politechnice Koszalińskiej

Absolwenci kierunku transport na Politechnice Koszalińskiej uzyskają podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji środków transportu oraz wiedzę na temat zasad mechaniki i projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Absolwent będzie posiadał ugruntowaną wiedzy i umiejętności konieczne do realizacji różnych zadań transportowych w zakresie organizacji, analiz efektywności, doboru właściwych środków transportu, jak i logistyki oraz spedycji.

Kształcenie na kierunku przebiega w ramach specjalizacji:

ELEKTROMOBILNOŚĆ
Absolwent specjalności Elektromobilność zdobędzie szczegółową i uporządkowaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu budowy i eksploatacji nisko- i zero-emisyjnych środków transportu, systemów konwersji i dystrybucji energii oraz technologii SMART w systemach transportowych. Zajęcia realizowane w ramach modułu pozwolą do uzyskania niezbędnych kompetencji pozwalających na podjęcie praktyk, a następnie zatrudnienia, w przedsiębiorstwach serwisu i eksploatacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych, zajmujących się systemami konwersji i dystrybucji energii oraz infrastruktury dla elektromobilności, biurach projektowych zajmujących się układami napędu elektrycznego oraz technologiami SMART w transporcie.

EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU

Absolwent specjalności Eksploatacja i diagnostyka środków transportu zdobędzie poszerzoną wiedzę teoretyczną oraz uzyska umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań personelu technicznego zajmującego się procesami eksploatacji pojazdów samochodowych.

Cechy te umożliwią absolwentom objęcie samodzielnych stanowisk w serwisach i zakładach napraw samochodów, salonach sprzedaży samochodów i części samochodowych, punktach ASO, stacjach kontroli pojazdów (po uzyskaniu certyfikatu diagnosty samochodowego) firmach ubezpieczeniowych oraz innych obiektach zaplecza technicznego transportu.

INŻYNIERIA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

Absolwent specjalności Inżynieria systemów logistycznych zdobędzie poszerzoną i współczesną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu projektowania, organizacji i nadzoru procesów logistycznych oraz spedycyjnych w transporcie drogowym. Cechy te umożliwią absolwentowi objęcie samodzielnych stanowisk w firmach organizujących przewozy drogowe osób i towarów, a w tym także oferujących usługi logistyczne, spedycyjne oraz magazynowe. Ponadto, program kształcenia umożliwia uzyskanie większości efektów kształcenia wymagany w procesie certyfikacji dla kompetencji zawodowych, umożliwiających samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego (po uzyskaniu certyfikatu).

RZECZOZNAWSTWO I LIKWIDACJA SZKÓD

Absolwent specjalności Rzeczoznawstwo i Likwidacja Szkód zdobędzie poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje odpowiednie dla zawodu likwidatora szkód komunikacyjnych, samodzielnego rzeczoznawcy samochodowego (po uzyskaniu certyfikatu), czy też biegłego z zakresu techniki samochodowej, ruchu drogowego i transportu.

Absolwenci przygotowani będą do pracy w zakładach napraw samochodów oraz serwisach ASO pod względem stosowanych technologii i metod napraw samochodów.

W zależności od ukończonej specjalności ciekawie wyglądają perspektywy zawodowe po studiach na kierunku transport. Potencjalne miejsca pracy to i wykonywane zawody:

  • Doradca techniczny lub pracownik BOK w branży transportowej;
  • Kierownik serwisu samochodowego;
  • Logistyk, spedytor, organizator transportu;
  • Specjalista ds. zaopatrzenia i dystrybucji;
  • Doradca  ADR;
  • Zarządzający transportem;
  • Kosztorysant szkód komunikacyjnych i rzeczoznawca samochodowy;
  • Diagnosta samochodowy.

Kierunek transport w Koszalinie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Koszalin. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Koszalin.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia