Kierunki studiów KatowiceNoweStudia KatowiceStudia z zarządzaniaTOP KatowiceTop studia

Zarządzanie w Katowicach i Gliwicach

Jeśli wybierasz się na studia i szczególnie interesuje Cię kierunek zarządzanie w Katowicach (lub innym mieście aglomeracji śląskiej), lektura tego artykułu z pewnością rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Katowicach?

Studia na kierunku zarządzanie prowadzą zarówno uczelnie niepubliczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), jak i kilka uczelni niepublicznych, takich jak np. Uniwersytet WSB Merito (Chorzów – Katowice), czy Akademia Górnośląska w Katowicach.

Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Wybierając zarządzanie, które prowadzi Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, decydujesz się na fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw. Student tego kierunku pozna zasady funkcjonowania i tajniki zarządzania współczesnymi organizacjami, projektami, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw. Kompetencje absolwenta kierunku dodatkowo wzmacniają przedmioty w zakresie podstaw marketingu, przywództwa, przedsiębiorczości i zachowań organizacyjnych.

Specjalności:

 • Marketing
 • Zarządzanie w usługach
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie, proponowanych przez AWF w Katowicach, uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posiądzie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi. Będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Specjalności:

 • Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią
 • Zarządzanie sportem

Zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów

Co zyskasz wybierając studia na kierunku zarządzanie, które ma w swojej ofercie Uniwersytet WSB Merito Chorzów? Poznasz zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej, uwarunkowań ich konkurencyjności. Nauczysz się gospodarować posiadanymi zasobami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ludzkich jako źródła przewagi konkurencyjnej. Posiądziesz umiejętności planowania strategicznego i umiejętności przełożenia jego celów na działalność operacyjną. Nauczysz się także organizować pracę w środowisku międzynarodowym lub firmie zajmującej się współpracą z zagranicą.

Specjalności:

 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • International Business
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie projektami IT
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie w Akademii Górnośląskiej w Katowicach

Celem studiów na kierunku zarządzanie, proponowanym przez AG w Katowicach, jest umożliwienie studentom zdobycia całościowej wiedzy z zakresu zarządzania oraz pozyskania praktycznych umiejętności służących prowadzeniu działalności w zakresie różnorodnych form aktywności biznesowej na otwartym rynku krajowym i międzynarodowym. Zarządzanie to kierunek, który pozwoli Ci na zdobycie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin pokrewnych takich jak ekonomia i  finanse, prawo czy psychologia. 

Specjalności:

 • Zarządzanie firmą
 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji
 • Menedżer wobec wyzwań transformacji cyfrowej
 • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu
 • Logistyka i spedycja (specjalność realizowana w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach)

Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy WSZOP w Katowicach

Kierunek zarządzanie, który prowadzi Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy WSZOP w Katowicach, łączy wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, marketingu, prawa oraz psychologii. Nowoczesny program studiów obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji, w tym diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących otoczenia, a także zasobów wewnątrz firmy (ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych).

Specjalności:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Psychologia w biznesie z językiem obcym
 • Marketing w Internecie

Czy warto studiować zarządzanie?

Celem kierunku studiów zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu, z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Dzięki ukończeniu kierunku absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunek zarządzanie w Katowicach i Gliwicach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia zarządzanie Katowice. Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia