Kierunki studiów KatowiceNoweStudia KatowiceStudia medyczneTOP KatowiceTop studia

Fizjoterapia w Katowicach

Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na kierunku fizjoterapia w Katowicach mają do wyboru aż trzy uczelnie. Dwie uczelnie państwowe oraz jedna niepaństwowa dają absolwentom szansę zdobycia kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Fizjoterapia w Katowicach, gdzie studiować?

Tak jak zostało to zapisane wcześniej w Katowicach studia na kierunku fizjoterapia proponują trzy uczelnie. Akademia Wychowania Fizycznego w KatowicachŚląski Uniwersytet Medyczny oraz niepaństwowa Akademia Górnośląska w Katowicach.

Kierunek prowadzony jest bez wyszczególnienia specjalności.

Studia mają charakter studiów jednolitych magisterskich. Trwają pięć lat.

Czym jest fizjoterapia?

Definicji jest pewnie wiele, ale na pewno warto fizjoterapię uznać za część obszaru nauk medycznych. Fizjoterapeuta skupia się na metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Studia na kierunku fizjoterapia mają po części charakter interdyscyplinarny. Są nie tylko studiami medycznymi, ale również odwołują się do nauk o kulturze fizycznej, nauk behawioralnych i społecznych (psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych).

Absolwent studiów kierunku fizjoterapia uzyskuje przygotowanie zawodowe poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. W trakcie studiów nabywa umiejętności i doświadczenia praktycznego w zakresie diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Jest przygotowany do prowadzenia działań fizjoprofilaktycznych oraz zapobiegających niepełnosprawności polegających na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych, kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności, przywracaniu utraconych funkcji osobom w różnym wieku.

Fizjoterapeuta, przez wielopłaszczyznowe i wszechstronne kształcenie staje się koordynatorem w procesie powrotu pacjenta do zdrowia.

Miejscem pracy po studiach na kierunku fizjoterapia są placówki służby zdrowia, ośrodki sportowe, kliniki i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

Kierunek fizjoterapia w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach medycznych i związanych z nauką o zdrowiu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Katowice. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia