Kierunki studiów Kielcerodzaje studiów KielceStudiaStudia KielceStudia techniczne

Studia techniczne w Kielcach

Studia techniczne w Kielcach to przede wszystkim propozycja Politechniki Świętokrzyskiej. Jeśli interesujesz się tym, co nowoczesne w świecie współczesnej technik i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów, które oferuje w tym roku uczelnia.

Dla kandydatów na studia techniczne najwięcej propozycji ma oczywiście Politechnika Świętokrzyska. Przyszli studenci mogą wybrać “klasyczne” kierunku techniczne, takie jak budownictwo, architektura, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, czy energetyka, jak również te ultranowoczesne, takie jak elektromobilność, odnawialne źródła energii, czy automatyka i robotyka.

Automatyka i robotyka na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Studenci kierunku automatyka i robotyka, który ma w swojej ofercie Politechnika Świętokrzyska, przygotowują się do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i innych, ze szczególnym naciskiem na układy elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne.

Absolwenci będą również przygotowani do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe. Będą posiadać umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi. Inżynierowie automatycy będą także posiadać wiedzę z zakresu algorytmów regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych.

Zakresy kształcenia:

  • Automatyka przemysłowa
  • Automatyka maszyn i procesów
  • Komputerowe systemy sterowania i pomiarów

Inżynieria biomedyczna na Politechnice Ś

Odnawialne źródła energii na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Kierunek studiów odnawialne źródła energii, który proponuje kandydatom Politechnika Świętokrzyska, pozwala nabyć umiejętności w projektowaniu i wykonawstwie systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności fotowoltaicznych i słonecznych, turbin i urządzeń wiatrowych oraz wodnych, związanych z technologiami geotermalnymi, biomasowymi i biogazowymi.

Absolwenci tego kierunku będą posiadać również ugruntowaną wiedzę w zakresie stosowania pomp ciepła, możliwości akumulacji energii cieplnej oraz wykonywania konstrukcji energooszczędnych, pasywnych i aktywnych energetycznie. Będą przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji sterowanych automatyką poprzez systemy informatyczne, w tym BMS.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

  • przedsiębiorstwa budowlane i instalacyjne,
  • jednostki administracji lokalnej i centralnej,
  • biura projektowe,
  • instytucje naukowo-badawcze,
  • specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w instytucjach specjalizujących się w upowszechnianiu zaawansowanych technologii, racjonalnego wdrażania OZE, problematyki energetycznej.


Elektronika i telekomunikacja w Wyższej Szkole Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja, który ma w ofercie Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach, pozwala zdobyć tytuł zawodowy inżyniera w najbardziej obecnie poszukiwanych zawodach w obszarze informatyki i telekomunikacji.

O wysokim poziomie nauczania i prestiżu uczelni świadczy nie tylko wysoko kwalifikowana kadra naukowa, ale ilość zdobytych w ramach konkursów i realizowanych projektów naukowo- badawczych. Są to projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w ramach międzynarodowej współpracy polsko-izraelskiej.

Studenci otrzymują rzetelną wiedzę od uznanych w kraju i zagranicą specjalistów w dziedzinie nauk informatyczno- komunikacyjnych. Uczelnia zwiększa też liczbę godzin na praktyczną naukę języków programowania takich jak Python.

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, które prowadzi Politechnika Świętokrzyska, pozwalają zdobyć wiedzę merytoryczną z zakresu mechaniki i budowy maszyn, podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej oraz umiejętności zarządzania funkcjami technicznymi i organizacyjnymi, takimi jak: doskonalenie systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, zarządzanie kosztami, zarządzanie projektami, marketing, logistyka, zarządzanie finansami i inwestycjami rzeczowymi.

Specjalności:

  • Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
  • Zarządzanie produkcją i innowacjami

Absolwenci tego kierunku będą posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę w przedsiębiorstwach różnych branż lub uruchamianie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze produkcji oraz usług.

Dowiedz się więcej, sprawdzając poszczególne studia techniczne z poniższej listy!

Lista kierunków technicznych na uczelniach w Kielcach 2024

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Kielce. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Kielce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia