Filologia angielska – Uniwersytet Warszawski

Wydział Neofilologii UW proponuje kandydatom dwa kierunki: filologia angielska – literatura i kultura oraz filologia angielska – językoznawstwo.

Filologia angielska – literatura i kultura oraz Filologia angielska – językoznawstwo to dwa nowoczesne kierunki, które zostały opracowane w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się otoczenia i chęć zapewnienia absolwentom konkretnych kompetencji na rynku pracy.

Studia proponuje kandydatom Uniwersytet Warszawski (studia prowadzi Wydział Neofilologii UW).

Kierunek filologia angielska – literatura i kultura łączy w sobie wiele dyscyplin. Na pierwszym roku studiów licencjackich studenci uczęszczają na zajęcia z ogólnej oferty studiów filologicznych, obejmujące literaturę, historię i kulturę krajów anglojęzycznych, a także przedmioty językoznawcze i praktyczną naukę języka angielskiego. Dzięki temu mogą wybrać interesujący ich kierunek. Jeśli interesuje ich literatura, film lub inne działy kultury któregoś z anglojęzycznych obszarów świata, wybierają kierunek filologia angielska – literatura i kultura. W ramach tego kierunku piszą pracę licencjacką, a ich kwalifikacje jako literaturoznawcy/literaturoznawczyni zostaną odnotowane na dyplomie ukończenia studiów.

Literaturoznawstwo i nauka o kulturze przenikają się, sięgając także do innych dyscyplin, takich jak historia, psychologia, socjologia czy też niedawno powstałych kierunków badań, takich jak ekokrytyka, animal studies czy media studies. Oprócz zajęć kierunkowych studenci mają możliwość uczestniczenia w kursach z dyscypliny dodatkowej, tj. językoznawstwa oraz nauk społecznych.

Dzięki zajęciom prowadzonym wyłącznie w języku angielskim studenci poszerzają znajomość tego języka jak również wiedzę o literaturze, kulturze oraz historii krajów anglojęzycznych a także wybranych zagadnieniach językoznawstwa. Poznają narzędzia, dzięki którym uczą się analizować zagadnienia literatury i kultury pojmowanej w sposób tradycyjny, jak i współczesnej kultury wizualnej i kultury nowych mediów.

Studenci sami projektują ścieżkę swojego kształcenia wybierając kursy, które najbardziej odpowiadają ich zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym oraz zawodowym. Ponadto zdobywają kompetencje miękkie, które pozwolą im pewnie wejść na rynek pracy.

Program studiów umożliwia również dodatkowo, poza zajęciami obowiązkowymi, zdobycie kwalifikacji nauczycielskich. Do uzyskania uprawnień wykonywania zawodu nauczyciela potrzeby jest tytuł magistra, ale wymagane kursy można zrealizować także na studiach licencjackich.

Kierunek filologia angielska – językoznawstwo łączy w sobie wiele dyscyplin. Na pierwszym roku studiów studenci uczęszczają na zajęcia z ogólnej oferty studiów filologicznych, obejmujące literaturę, historię i kulturę krajów anglojęzycznych, a także przedmioty językoznawcze. Dzięki tym ostatnim dowiedzą się, że nowoczesne językoznawstwo to dyscyplina, która bada m.in. relację pomiędzy językiem a umysłem ludzkim, zróżnicowanie odmian języka, zastosowanie języka w systemach sztucznej inteligencji, komunikację w tradycyjnych i nowoczesnych mediach, zmiany zachodzące w języku, czy też tłumaczenia różnego rodzaju tekstów. Jeśli te obszary odpowiadają ich zainteresowaniom, będą mogli wybrać kierunek językoznawczy. W ramach tego kierunku piszą pracę licencjacką, a ich kwalifikacje jako językoznawcy/językoznawczyni zostaną odnotowane na dyplomie ukończenia studiów.

Językoznawstwo jako dyscyplina jest z natury interdyscyplinarne, ponieważ współpracuje z socjologią, pedagogiką, psychologią, nauką o komunikacji i innymi dziedzinami. Oprócz zajęć kierunkowych studenci będą też mieć możliwość uczestniczenia w kursach z dyscyplin dodatkowych, tj. literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, a także nauk społecznych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Dzięki zajęciom prowadzonym wyłącznie w języku angielskim studenci znacznie poszerzają swoją znajomość tego języka. Poznają literaturę, kulturę, historię krajów anglojęzycznych, a przede wszystkim zgłębiają zagadnienia, jakimi zajmuje się językoznawstwo, takie jak społeczne i geograficzne odmiany języka, wielojęzyczność, komunikacja w różnych środowiskach, problemy przekładu, językoznawstwo korpusowe i komputerowe, modelowanie języka na potrzeby sztucznej inteligencji i inne.

Studenci sami projektują ścieżkę swojego kształcenia wybierąjąc kursy, które najbardziej odpowiadają ich zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym oraz zawodowym. Ponadto zdobywają kompetencje miękkie, które pozwolą im pewnie wejść na rynek pracy.

Studenci mogą również dodatkowo, poza programem obowiązkowym, zdobyć kwalifikacje nauczycielskie. Do uzyskania uprawnień wykonywania zawodu nauczyciela potrzeby jest tytuł magistra, ale wymagane kursy można zrealizować także na studiach licencjackich.

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie studia filologiczne Warszawa. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia