Kierunki studiów WarszawaNowerodzaje studiów WarszawaStudiaStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Warszawa

Studia filologiczne w Warszawie

Studia filologiczne w Warszawie to przede wszystkim wśród uczelni państwowych oferta Uniwersytetu Warszawskiego. Kierunki filologiczne posiadają renomowane wydziały UW m.in. Wydział Neofilologii UW, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, w zakresie studiów polonistycznych Wydział Polonistyki UW. Bardzo bogata jest również oferta szkół niepublicznych w Warszawie m.in. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Uniwersytet SWPS w Warszawie i wiele innych.

Wybór kierunków filologicznych, wybór języków, których można się uczyć, wybór uczelni, na których można poznawać języki obce – w każdej kategorii o Warszawie można powiedzieć – najwięcej. I rzeczywiście nauczyć się można na poziomie filologicznym większości języków, o których się pomyśli, że ich znajomość może być przydatna w realizowaniu swoich marzeń o przyszłości zawodowej. Poznaj dokładniej studia filologiczne w Warszawie!

Kierunki studiów filologicznych w Warszawie

Oferta jest duża i warto na jej poznanie zarezerwować sobie trochę więcej czasu. Z uczelni państwowych szczególnie zainteresuje kandydatów propozycja Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród uczelni niepaństwowych uwagę zwracają SWPS, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, czy Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych.

Filologia angielska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Studia na kierunku filologia angielska z rozszerzonym drugim językiem obcym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie pozwolą zdobyć niezbędne kompetencje językowe. Jeśli podczas studiów wybierzesz chiński jako drugi język, możesz wyjechać na obóz letni do Chin, by poznać kulturę i przetestować własne umiejętności językowe w autentycznej interakcji. Jeśli wolisz hiszpański, skorzystasz z wyjazdów do uniwersytetów w Hiszpanii. Studenci zagraniczni mogą wybrać język polski jako drugi język obcy. Dzięki temu zdobędą umiejętności niezbędne w ich codziennym życiu w Polsce. Będą też uczestniczyć w wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych oraz klubach dyskusyjnych organizowanych przez pracowników uczelni i współpracujące instytucje.

W ramach kierunku dostępne są trzy specjalności:

 • Medioznawstwo i biznes międzynarodowy
 • Translatoryka
 • Kultura i literatura krajów anglojęzycznych

Perspektywy zawodowe:

 • lektor w szkole językowej
 • redaktor portali i prasy anglojęzycznej,
 • organizator i manager wydarzeń kulturalnych,
 • tłumacz specjalistyczny w biurze tłumaczeń,
 • redaktor lub autor treści w mediach i/lub branży wydawniczej,
 • organizator imprez kulturalnych w branży rozrywki,
 • pracownik międzynarodowych firm i korporacji,
 • pracownik organizacji państwowych i pozarządowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych.

Filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim

Kierunek studiów filologia polska, który proponuje Uniwersytet Warszawski, pozwala zdobyć wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodologii badań naukowych oraz ich praktycznego zastosowania. 

Specjalności:

 • literaturoznawczo-językoznawcza
 • literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej

Specjalizacje:

 • edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów
 • filologia dla mediów
 • specjalizacja translatorska
 • specjalizacja nauczycielska
 • specjalizacja glottodydaktyczna

Filologia włoska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunek filologia włoska na UKSW w Warszawie pozwala zdobyć wiedzę z zakresu kultury, literatury, sztuki włoskiej, a także geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Studia dają możliwość poznania się z arcydzieł włoskiej literatury, kina, muzyki, kuchni oraz specyfiki poszczególnych regionów Włoch.

Moduły na studiach I stopnia:

 • turystyka kulturowa Włoch,
 • moduł edytorski,
 • artes.

Perspektywy zawodowe:

 • biura tłumaczeń,
 • biura podróży,
 • archiwa,
 • wydawnictwa,
 • media. 

Filologia niemiecka w Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Kierunek studiów filologia niemiecka, który ma w swojej ofercie Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, to przede wszystkim intensywna praktyczna nauka języka, uzupełniona wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych.

Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej to przede wszystkim bardzo wysoki poziom praktycznej nauki języka niemieckiego połączony z rozwijaniem umiejętności z różnych dziedzin zawodowych w zależności od wybranej specjalizacji. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów.

Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie z zakresu językoznawstwa: gramatyka opisowa, fonetyka, historia języka; kulturoznawstwa: nauki o kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz historii literatury, teorii i praktyki przekładu literackiego i biznesowego. Przekazywana jest także ogólna wiedza z zakresu filozofii, pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.

Perspektywy zawodowe:

 • tłumacz, tłumacz publiczny lub tłumacz przysięgły po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego;
 • wydawnictwa i mass-media;
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe;
 • jednostki administracji lokalnej i instytucje Unii Europejskiej;
 • instytucje kulturalne;
 • uczelnie wyższe i instytucje badawcze;
 • sektor usług wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego (np. w branży turystycznej).

Iberystyka na Uniwersytecie SWPS w Warszawie

Studia na kierunku iberystyka, które prowadzi Uniwersytet SWPS w Warszawie, zakładają intensywną naukę języka hiszpańskiego do poziomu C1.

Studenci i studentki uczą się języka hiszpańskiego i poznają kulturę krajów Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej. Odkrywają więc m.in. Hiszpanię, Meksyk, Kubę, Argentynę, Peru, Kolumbię poprzez ich literaturę, historię, kuchnię, muzykę, sport, malarstwo i kino. Dodatkowo wzbogacają swoją wiedzę o zagadnienia prawne i społeczno-gospodarcze, niezbędne w kontaktach biznesowych. Tak skonstruowany interdyscyplinarny program studiów pozwala poznać odmienną kulturowo rzeczywistość oraz lepiej zrozumieć osoby hiszpańskojęzyczne. Wiele zajęć kładzie nacisk na poznawanie realiów funkcjonowania krajów hiszpańskojęzycznych, od współczesności po tradycję.

Iberystyka na Uniwersytecie SWPS oferuje wiele przedmiotów zawodowych. Studenci i studentki zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące nauczania języka obcego, w tym posługiwania się narzędziami ułatwiającymi nauczanie online, które jest dziś coraz częstszą formą przekazywania wiedzy językowej. Ponadto pod koniec studiów uczestniczą w zajęciach tłumaczeniowych. Zapoznają się z technikami przekładu tekstów informacyjnych, dziennikarskich, specjalistycznych, literackich czy filmowych. Opanowują podstawy warsztatu tłumacza ustnego i audiowizualnego, poznają także specjalistyczne narzędzia wspomagające pracę tłumacza.

Absolwenci i absolwentki podejmują pracę jako tłumacze w firmach i instytucjach hiszpańskojęzycznych w Polsce i za granicą, w placówkach kulturalnych i edukacyjnych, a także w instytucjach Unii Europejskiej.

Koreanistyka na Uniwersytecie Warszawskim

Kierunek studiów orientalistyka – koreanistyka ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku koreańskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku.

Zakładane efekty kształcenia mają dwojaki charakter: gwarantują zdobycie obszernej wiedzy w zakresie różnych aspektów kultury koreańskiej oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem koreańskim. Studia dostarczają szerokiej wiedzy w zakresie literatury, historii, filozofii, religii oraz sztuki świata kultury koreańskiej oraz zapewniają zdobycie zaawansowanych umiejętności oraz kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka koreańskiego.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze z Koreą sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia kulturowo-społeczne tego kraju. Kontakty polityczne i dyplomatyczne z Koreą wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i kultury koreańskiej, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – koreanistyka.


Dowiedz się więcej o filologicznych kierunkach studiów dostępnych w Warszawie – wybierz interesujące Cię pozycje z poniższej listy prezentującej studia filologiczne.

Lista kierunków filologicznych w Warszawie 2024

O wymienionych na tej liście kierunkach dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Warszawa. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia