Filologia polska w Warszawie

Dla osób, które interesują się literaturą, kultura, zagadnieniami języka i komunikacji studia polonistyczne mogą okazać się najlepszym wyborem. Warto poznać uczelnie w Warszawie, które proponują kierunek filologia polska.

Dwie warszawskie uczelnie państwowe proponują kandydatom studia na kierunku filologia polska. Jedne z najbardziej renomowanych w skali kraju studiów polonistycznych proponuje kandydatom Wydział Polonistyki UW. Drugą z propozycji są studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim

Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest wykształcenie absolwentów wykwalifikowanych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala studentom filologii polskiej na podjęcie specjalistycznych studiów literaturoznawczych i językoznawczych, zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodologii badań naukowych oraz ich praktycznego zastosowania. Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia polska są̨ nakierowane na studenta i pozostają̨ zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi, a preferowaną formę zajęć stanowią ćwiczenia, wymagające aktywności wszystkich uczestników spotkań. Studenci mają także możliwość włączania się w działania prowadzone przez liczne koła naukowe.

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia polska studenci mają do wyboru dwie specjalności: 

 • literaturoznawczo-językoznawczą
 • literaturę i kulturę polską w perspektywie europejskiej i światowej.

Na studiach pierwszego stopnia studenci muszą wybrać jedną specjalizację zawodową. Zajęcia specjalizacyjne zaczynają się na drugim roku studiów i trwają cztery semestry.

Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja przygotowuje do pracy w szkole podstawowej w zawodzie nauczyciela języka polskiego. Program uwzględnia potrzeby nauczania zintegrowanego na wszystkich poziomach edukacji. Studenci otrzymują poszerzoną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną. Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe absolwentów specjalizacji sprawia, że mogą oni sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego szkolnictwa.

Specjalizacja glottodydaktyczna

Celem specjalizacji glottodydaktycznej jest przygotowanie do przyszłej pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. Studenci poznają nowe metody i techniki efektywnego nauczania języka polskiego jako obcego oraz strategie doskonalenia sprawności komunikacyjnych. Uczą się zasad planowania pracy dydaktycznej w grupach o różnym poziomie znajomości języka oraz przygotowania materiałów dydaktycznych.

Edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów

Specjalizacja przygotowuje do pracy w wydawnictwach prasowych i książkowych. Zajęcia dostarczają wiedzy wydawniczej i uczą pozyskiwania informacji naukowej; uczą redakcji językowej tekstu i podstaw leksykografii; rozwijają kompetencje w zakresie edycji dzieł literackich i innych tekstów kultury.

Specjalizacja translatorska

Specjalizacja translatorska jest adresowana do studentów pierwszego stopnia filologii polskiej, znających na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2) jeden z następujących języków: angielski, niemiecki, włoski, francuski lub rosyjski. Studenci tej specjalizacji uczą się: przekładu standardowych tekstów użytkowych, tekstów popularnonaukowych i naukowych z obszaru nauk humanistycznych; przekładu współczesnej prozy artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem autorów często publikowanych i popularnych w Polsce; przekładu tekstów kultury obecnych w mediach audiowizualnych; dialogów, filmowych, programów telewizyjnych, tekstów utworów muzycznych, publikacji internetowych; oceny i recenzji tłumaczenia; rewizji i korekty tłumaczenia.

Filologia dla mediów

Specjalizacja przygotowuje do pracy w dziedzinie reklamy i public relations oraz w mediach (radio, telewizja, film, portale internetowe, redakcje kulturalne). Zajęcia ukazują filologiczny i literacki fundament tekstów reklamowych. Omawiane są artystyczne aspekty komunikacji multimedialnej. Studenci uczą się pisania i oceny tekstów dla mediów, ćwiczą analizę przekładu medialnego, przeprowadzają badania odbioru. Otrzymują także podstawową wiedzę w dziedzinie nowych technologii przekazu i mediów we współczesnym świecie.

Filologia polska na UKSW w Warszawie

Kierunek filologia polska na UKSW skierowany jest do osób, które pasjonują się ojczystym językiem i kulturą. Studia pozwalają zdobyć umiejętności konstruowania różnego typu tekstów, ich interpretowania oraz rozumienia mechanizmów rządzących językiem. Kierunek przygotowuje do pracy m.in. w edukacji, mediach, branży reklamowej czy instytucjach kulturalnych. Atutem kierunku jest możliwość zrealizowania modułu, który przygotowuje do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego.  

Studenci kierunku filologia polska na UKSW mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas licznych zajęć fakultatywnych i konwersatoriów tematycznych poświęconych m.in. edytorstwu, teatrowi, literaturze dawnej i współczesnej, dziecięcej, branży filmowej czy komunikacji językowej. Mogą także działać w kołach naukowych: literackim, fantasy, językoznawczym oraz edytorskim. 

Specjalizacje na studiach:

 • nauczycielska,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego.

Po ukończeniu kierunku filologia polska na UKSW znajdziesz pracę m.in. w:

 • szkołach,
 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • instytucjach kulturalnych,
 • public relations.

Filologia polska prowadzona jest przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW.

Uczelnie prowadzące kierunek filologia polska w Warszawie

 • FILOLOGIA POLSKA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • FILOLOGIA POLSKA, Uniwersytet Warszawski

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Warszawa. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia