Kierunki studiów WarszawanewStudia geograficzneStudia przyrodniczeStudia techniczneStudia Warszawa

Gospodarka przestrzenna w Warszawie

Trzy warszawskie uczelnie zachęcają kandydatów do studiowania na kierunku gospodarka przestrzenna. Ta atrakcyjna propozycja dostępna jest na uczelniach państwowych.

Co w szczególności przyciąga kandydatów na studia na kierunku gospodarka przestrzenna? Chyba jest to w dużej mierze interdyscyplinarny charakter tych studiów. Łączą one wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, geograficznych, przyrodniczych, biznesowych i administracyjno-prawniczych. Każda z uczelni, która proponuje kierunek gospodarka przestrzenna kształci troszkę zgodnie ze swoim profilem.

Studia na SGGW to zagadnienia z nauk społecznych, inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii, planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju. Potrafią formułować zasady polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania administracji samorządowej i rządowej.

Cechą charakterystyczną studiów na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego jest położenie nacisku na relacje człowiek-środowisko. Zarówno w planowaniu przestrzennym, jak i w dokonywanych wyborach strategicznych (w administracji i biznesie) coraz większe znaczenie przywiązuje się do zagadnień środowiska przyrodniczego.

Studia na Politechnice Warszawskiej skierowane do wszystkich, którzy chcą zrozumieć aspekty techniczne, społeczne, ekonomiczne i prawne procesu formułowania polityki przestrzennej zarówno na szczeblu lokalnym (gminnym), regionalnym, krajowym, jak również w skali europejskiej i światowej.
Są zainteresowani, by zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne związane z projektowaniem urbanistycznym, oceną oddziaływań na środowisko, opracowaniami ekofizjograficznymi, działaniami związanymi z rewitalizacją i ochroną krajobrazu oraz gospodarką nieruchomościami.

Kierunek gospodarka przestrzenna w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Warszawa. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie i woj. mazowieckim:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia