Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia prawniczeStudia WarszawaTOP Warszawa

Administracja – Uniwersytet Warszawski

Zdobądź szeroką i kompleksową wiedzę oraz niezbędne umiejętności na kierunku administracja, prowadzonym przez Wydział Prawa i Administracji UW.

Studia na kierunku Administracja, które proponuje kandydatom Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji UW), pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej reguł i zasad funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

Studenci zdobędą informacje z zakresu regulacji ustrojowych i prawnych modeli postępowania aparatu administracyjnego, uzupełnione o elementy tzw. zarządzania sprawami publicznymi w oparciu o zadania i kompetencje w rozumieniu prawa administracyjnego. Studia te prowadzą do rozwoju u studenta umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w otaczającym go społeczeństwie, w którym państwo przez swoje organy wpływa (w ramach posiadanego władztwa administracyjnego) na liczne dziedziny życia obywateli. W szczególności studia pierwszego stopnia pozwalają na budowanie podstawowych umiejętności samokształcenia się. W połączeniu ze studiami drugiego stopnia (studia magisterskie), gwarantuje to absolwentom możliwość reagowania na zmienne i niestabilne otoczenie społeczno-gospodarcze oraz daje możliwość dostosowywania się do potrzeb pracodawców i rynku pracy.

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej wiedzy ogólnoakademickiej, osoby które ukończą studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja (studia licencjackie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy, a także do czynnego uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach życia zawodowego, społecznego i gospodarczego. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje interpersonalne, umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i obrony prezentowanych poglądów, a także umiejętność pracy zadaniowej, pracy w grupach, wykorzystywania posiadanej wiedzy ogólnoakademickiej i problemowego sposobu myślenia w praktyce zawodowej, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w administracji państwowej, samorządowej, w instytucjach europejskich czy podmiotach, wykonujących przekazane im zadania i kompetencje z zakresu administracji publicznej. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają ponadto na podjęcie i sprawne prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpracę z szeroko rozumianym biznesem.

Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy administracyjnej w jednej z państwowych jednostek, takich jak w szczególności Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, organy samorządu terytorialnego i wielu innych.

Strona kierunku: ADMINISTRACJA , Uniwersytet Warszawski

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia prawnicze w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia