Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia humanistyczneStudia Warszawa

Publikowanie współczesne – Uniwersytet Warszawski

Wybierz kierunek publikowanie współczesne! Zdobądź wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnej praktyki edytorskiej, tworzenia publikacji, ich dystrybucji oraz przechowywania.

Kierunek publikowanie współczesne ma w swojej ofercie Uniwersytet Warszawski (studia prowadzi Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW).

Studia są odpowiedzią na wyzwania stojące przed pracownikami systemu wydawniczego. Wynikają one z dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii cyfrowych. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów pod względem merytorycznym i organizacyjnym do wykonywania cenionych na nowoczesnym rynku pracy profesji związanych z gwałtownie rozwijającym się rynkiem wydawniczym oraz – w szerszym ujęciu – tworzeniem i upowszechnianiem informacji. Współczesna praktyka edytorska wymaga nowych umiejętności i specjalizacji związanych z funkcjonowaniem i kreowaniem rynku książki, od tworzenia publikacji różnego typu tradycyjnych i cyfrowych, przez ich dystrybucję i przechowywanie, po propagowanie i kształtowanie czytelnictwa.

Absolwent studiów powinien umieć poruszać się w społeczeństwie informacyjnym, a także rozumieć swoją rolę, jako pracownika systemu książki. Ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat edytorstwa jako subdyscypliny bibliologii i informatologii. Potrafi rozpoznać różne typy obiektów i instytucji działających na rynku książki, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych dla studiowanej dyscypliny metod i narzędzi badawczych. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informację pochodzącą z różnych źródeł, zarówno dla potrzeb własnych jak i innych odbiorców. Rozumie powiązania między książką (szerzej informacją), jej instytucjami a czytelnikami – odbiorcami, co jest niezbędne dla prawidłowej organizacji obiegu książki i informacji w społeczeństwie informacyjnym. Potrafi funkcjonować we współczesnej infrastrukturze rynku książki.

Posiada umiejętności przygotowania różnego typu estetycznych i funkcjonalnych publikacji papierowych i cyfrowych w języku polskim i obcym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wydawniczych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z rynkiem książki oraz w szeroko pojętych instytucjach kultury i edukacji, w bibliotekach, biznesie, administracji, ochronie zdrowia, placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych.

Strona kierunku: PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE , Uniwersytet Warszawski

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronieStudia humanistyczne Warszawa. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia