Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia chemiczneStudia ścisłeStudia techniczneStudia Warszawa

Nanoinżynieria w Warszawie

Wybierz studia inżynierskie, dzięki którym zdobędziesz nie tylko wiedzę z zakresu fizyki i chemii, ale również mechaniki kwantowej, która jest niezbędna w działaniu nanourządzeń.

Studia na kierunku nanoinżynieria,które ma w swojej ofercie Uniwersytet Warszawski (prowadzi je Wydział Fizyki we współpracy z Wydziałem Chemii UW), odpowiadają na wyzwania stojące przed współczesną technologią w zakresie badań i wykorzystania nowych materiałów oraz technologii kwantowych.

Absolwenci tego kierunku będą mieli wiedzę zarówno z fizyki, jak i chemii oraz, co istotniejsze, będą rozumieli mechanikę kwantową stojącą za działaniem nanourządzeń. Technologie kwantowe stanowią w XXI w. wyzwanie nie tylko naukowe, ale także inżynieryjne. To, co wyróżnia inżynierów Wydziału Fizyki UW, to nie tylko znajomość chemii i fizyki, ale przede wszystkim umiejętności wykorzystywania zjawisk mechaniki kwantowej do charakteryzowania, projektowania i budowania urządzeń kwantowych (detektorów, sensorów, sieci neuromorficzych, struktur fotonicznych itp.).

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów, odpowiadający programowi prowadzonych od wielu lat studiów licencjackich na kierunku Inżynieria nanostruktur, wzbogacony został przedmiotami zapewniającymi uzyskanie kompetencji inżynierskich.

Absolwent nanoinżynierii

  • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów z pogranicza fizyki i chemii.
  • ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, chemii organicznej, chemii nieorganicznej i chemii fizycznej;
  • posiada podstawową wiedzę i zna typowe technologie inżynierskie z zakresu nanotechnologii oraz nanoinżynierii; ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych;
  • posiada znajomość matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych, chemicznych i w naukach pokrewnych;
  • zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania;
  • potrafi posługiwać się̨ przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
  • zna zasady bezpiecznego posługiwania się̨ substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
  • umie korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane;
  • potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody, a przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne;
  • potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań nanoinżynierskich o charakterze praktycznym, potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego praktycznego zadania inżynierskiego. Potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla nanoinżynierii, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Więcej o kierunku przeczytasz: NANOINŻYNIERIA , Uniwersytet Warszawski

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Warszawa. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Warszawa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Budownictwo w Warszawie

Gdzie studiować kierunek budownictwo w Warszawie? Wiedza z perspektywą atrakcyjnego zatrudnienia.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia