Kierunki studiówKierunki studiów WrocławStudia przyrodniczeStudia Wrocław

Ogrodnictwo – studia we Wrocławiu

Jeśli czujesz, że chcesz zrobić coś pożytecznego ze swoją wiedzą biologiczną, może zainteresują Cię studia na kierunku ogrodnictwo. W stolicy Dolnego Śląska proponuje je kandydatom Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Kierunek ogrodnictwo można studiować we Wrocławiu wyłącznie na Uniwersytecie Przyrodniczym. Studia mają charakter inżynierski i trwają 7 semestrów.

Ogrodnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Wybierając kierunek ogrodnictwo, otrzymasz szeroki zakres informacji na temat procesów i zjawisk zachodzących w roślinach, atmosferze i środowisku glebowym, łącząc podstawy ogrodnictwa z zagadnieniami związanymi z nowoczesnymi technologiami, organizacją pracy w przedsiębiorstwie oraz kierowaniem zespołami ludzkimi.

Absolwent po kierunku ogrodnictwo ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia procesów zachodzących w roślinach ogrodniczych oraz wiedzę ekonomiczną z zakresu ogrodnictwa i ekonomiczno-prawnych podstaw biznesu. Ponadto ma ogólną wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze i środowisku glebowym oraz na temat funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, pozwalającą na wykorzystanie tych organizmów w ogrodnictwie. Ma ogólną wiedzę na temat wpływu produktów ogrodniczych i zawartych w nich substancji na jakość życia. Absolwent studiów I stopnia kierunku Ogrodnictwo ma wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii produkcji ogrodniczej, utrzymania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz posiada wiedzę na temat współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz do pracy i świadczenia usług w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w bankach roślin, gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach, w wojewódzkich agencjach państwowych działających na rzecz rolnictwa, firmach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w tym wykorzystujących techniki z zakresu biotechnologii roślin, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni.

Kierunek ogrodnictwo we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach przyrodniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Wrocław. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia