Kierunki studiówKierunki studiów LublinStudia LublinStudia społeczne

Socjologia w Lublinie

Przeglądasz społeczne kierunki studiów w Lublinie? Myślisz o tym, by wybrać kierunek socjologia? Które lubelskie uczelnie prowadzą ten kierunek?

Studia na kierunku socjologia proponują kandydatom uczelnie publiczne: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz uczelnie niepubliczne: Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dowiedz się więcej!

Socjologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Absolwent kierunku socjologia na UMCS w Lublinie rozumie zjawiska i procesy społeczne, zależności pomiędzy nimi oraz całe mechanizmy, którym podlegają. Na bazie podbudowanej teoretycznie wiedzy socjologicznej obejmującej kluczowe zagadnienia socjologiczne potrafi dostrzegać i analizować fakty, obiekty i zjawiska społeczne. Zna również metody społecznych badań ilościowych i jakościowych, jak również uwarunkowania prawne i etyczne związane z prowadzeniem działalności badawczej. Dostrzega trendy rozwojowe w socjologii i wie jakie jest znaczenie wiedzy socjologicznej i właściwych jej metod w wyjaśnianiu i prognozowaniu zjawisk i procesów społecznych. Potrafi interpretować rzeczywistość społeczną, identyfikować złożone problemy społeczne, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki, prognozować zjawiska społeczne. Wie, jak korzystać z odpowiedniej literatury socjologicznej, danych zastanych i danych wytworzonych. Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu socjologii ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców. 

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w:

 • ośrodkach badania opinii publicznej i firmach badania rynku lub może założyć własną firmę badawczą;
 • administracji rządowej i samorządowej (oraz w jej instytucjach);
 • korporacjach biznesowych i medialnych;
 • firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, badaniami marketingowymi, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources);
 • dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym (fundacje, stowarzyszenia).

Socjologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (KUL)

Studia na kierunku socjologia na KUL przygotowują do pracy w takich placówkach jak: instytucje badawcze i marketingowe (badania rynku i opinii publicznej), administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe, poszczególne działy dużych firm: m.in. działy promocji, komunikacji, badań i analiz, współpracy międzynarodowej, kadr, zasobów ludzkich.

Absolwent może również podjąć pracę w zawodzie m.in.: specjalisty ds. komunikacji (także komunikacji wewnętrznej), specjalisty ds. public relations, doradcy personalnego, specjalisty ds. zasobów ludzkich (HR), doradcy ds. reklamy, mediatora, negocjatora, badacza opinii publicznej, badacza – naukowca, redaktora, copywritera, specjalisty ds. polityki rodzinnej, pracownika służb publicznych, analityka marketingowego, analityka internetu, menadżera ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, animatora kultury.

Studia, zgodnie z ustawowymi wymogami, przygotowują również do funkcji asystenta rodziny.

Socjologia w Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie

Jeżeli interesuje Cię wiedza o społeczeństwie, rozwój człowieka, rozwój osobisty, poczucie wartości siebie, zarządzanie, socjoterapia, przedsiębiorczość, biznes, trener biznesu, kariera, coaching, komunikacja, poradnictwo, doradztwo zawodowe, doradztwo rodzinne – to kierunek socjologia, proponowany przez ANSiM w Lublinie, będzie dobrym wyborem.

Jako absolwent możesz pracować w działach HR, przedsiębiorstwach, w organizacjach doradczych, w szkołach jako doradca zawodowy lub w poradniach jako doradca rodzinny, na rynku usług mediacyjnych i negocjacyjnych, w agencjach: reklamowych, marketingowych oraz Public Relations, w instytucjach dyplomatycznych, samorządowych i rządowych. Będziesz mógł założyć własną firmę szkoleniową lub doradczą, lub pracować jako coach lub trener biznesu i rozwoju osobistego.

Socjologia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Studia na kierunku socjologia, które prowadzi Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, wyposażają studentów w specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje, przygotowujące do wejścia na coraz bardziej konkurencyjny i zglobalizowany rynek pracy poprzez kształtowanie kreatywności, przedsiębiorczości, odwagi i profesjonalnej konsekwencji w realizowaniu przyjętych zamierzeń.

Specjalności:

 • Relacje społeczne i nowe media,
 • Kryminologia.

Absolwent będzie przygotowany do pracy m.in. w:

 • Firmach wdrożeniowych i badawczych;
 • Firmach konsultingowych;
 • Działach marketingu, promocji i reklamy w każdej firmie i instytucji;
 • Organizacjach biznesowych;
 • Administracji publicznej;
 • Działach HR;
 • Organizacjach non-profit;
 • Fundacjach i stowarzyszeniach.

Kierunek socjologia w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia