Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia społeczne

Geopolityka w Krakowie

Studia na kierunku geopolityka uczą przede wszystkim strategii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania terenu oraz pracy z systemami zarządzania państwem.

Kierunek studiów geopolityka proponuje krakowskim kandydatom Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Współczesne procesy cywilizacyjne prowadzą do znaczących przemian (demograficznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych) w funkcjonowaniu społeczeństw. Zachodzące w otoczeniu zmiany charakteryzuje nie tylko złożoność, ale i znacząca dynamika. Jako społeczeństwo stajemy obecnie wobec konieczności świadomego i racjonalnego zarządzania, odpowiedzialnego planowania rozwoju dla zapobiegania konfliktom społecznym i poprawy jakości życia. Uruchomienie studiów I stopnia na kierunku geopolityka w pełni odpowiada zatem jednemu z ważniejszych współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, jakim jest kształcenie kadr profesjonalnie przygotowanych do uczestniczenia w procesach racjonalnego zarządzania różnej skali strukturami.

Uruchomienie studiów geopolitycznych jest ponadto równoznaczne z wypełnieniem edukacyjnej luki w Polsce. Obecnie najbliższą uczelnią, która takie studia oferuje, jest Uniwersytet Karola w Pradze. Kraków, obok Warszawy, jest największym ośrodkiem badawczym w zakresie geopolityki. Obecność Polski w NATO i innych strukturach międzynarodowych warunkuje również konieczność posiadania kadr, które w zaawansowany sposób będą rozpoznawały grę interesów poszczególnych aktorów areny międzynarodowej działających w różnych skalach i na różnych szczeblach administracji państwa, szczególnie w resortach mundurowych. 

W ramach studiów przewidziano także udział w zajęciach osób z doświadczeniem w instytucjach związanych z programem kierunku oraz ćwiczenia terenowe.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku geopolityka jest przygotowany do pracy na stanowiskach w instytucjach i firmach zajmujących się kompleksowym opracowywaniem strategii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania terenu i organizacji działalności społeczno-gospodarczej, politycznej i informacyjno-medialnej, a także do pracy z systemami zarządzania państwem oraz dla służb mundurowych i korporacji międzynarodowych.

Absolwent ukierunkowany jest na pracę, jako indywidualny przedsiębiorca, jak również w środowisku międzynarodowym członek wielkich zespołów, w tym w siłach zbrojnych, w administracji państwowej różnych szczebli, gdzie wymagana jest szeroka wiedza o świecie, w mediach, w organizacjach pozarządowych (w tym eksperckich, edukacyjnych i politycznych, jak partie polityczne).

Kierunek geopolityka w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia