Fizjoterapia – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Absolwent studiów na kierunku Fizjoterapia uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu. Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

Absolwent uzyskuje:

  • Przygotowanie zawodowe poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów;
  • Wiedzę z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii, podstawowych zabiegów terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego;
  • Umiejętności i kompetencje profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego;
  • Ukształtowanie postaw tolerancji dla zachowań wynikających z niepełnosprawności, odmiennych uwarunkowań społecznych, kulturowych i wieku, wrażliwości etycznej oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności;
  • Umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów;
  • Umiejętności rozwiązywania problemów oraz stosowania praktyki opartej na dowodach naukowych;
  • Zdobycie sprawności fizycznej koniecznej dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi;
  • Ukształtowanie odporności emocjonalnej umożliwiającą pracę z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Absolwent fizjoterapii ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia medyczne Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia