Kierunki studiówKierunki studiów SiedlceStudia geograficzneStudia przyrodniczeStudia SiedlceStudia techniczne

Gospodarka przestrzenna – studia w Siedlcach

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna to propozycja, którą dla kandydatów na nowy rok akademicki przygotował Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Są to 3,5 letnie studia inżynierskie.

Jeśli zastanawiasz się, czy wybrać kierunek studiów gospodarka przestrzenna, warto żebyś wiedział. Gdy skończysz te studia:

  • będziesz przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz w agencjach rozwoju i doradztwa,
  • możesz znaleźć zatrudnienie w pracowniach projektowych w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości,
  • będziesz ekspertem od zarządzania inwestycjami, rozwojem lokalnym i regionalnym oraz tworzenia strategii rozwoju,
  • możesz prowadzić własną firmę.

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wiedzę przyrodniczą, ekonomiczną, społeczną i techniczną.

Treści studiów (kształcenia) obejmują grupę treści podstawowych z zakresu matematyki, statystyki, ekonomii, geografii ekonomicznej, rysunku technicznego i planistycznego, socjologii, historii urbanistyki, prawoznawstwa, grafiki inżynierskiej, fizyki.

Nabywają umiejętności w zakresie podstaw gospodarki przestrzennej, przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią, prawnych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, ekonomiki miast i regionów, planowania przestrzennego, planowania infrastruktury technicznej, gospodarki nieruchomościami.

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowany do pracy w:

  • biurach projektowych przy planowaniu przestrzennym oraz opracowaniu studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,
  • administracji samorządowej i rządowej przy realizacji procesów inwestycyjnych,
  • agencjach rozwoju i doradztwa przy koordynacji procesów rozwoju lokalnego, gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Siedlce. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Siedlcach.

Studia w Siedlcach

Kierunki studiów w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uczelnie Siedlce

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia