Studia europejskie w Krakowie

Wybierz studia, które przygotują Cię m.in. do pracy w organizacjach i strukturach Unii Europejskiej, jak również w krajowej administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego, czy instytucjach współpracujących z państwami UE.

Studia europejskie proponuje kandydatom Uniwersytet Jagielloński (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ).

Udział Polski w strukturach i organizacjach o charakterze europejskim wydaje się ciągle wymagać odpowiednich, wykształconych, kompetentnych kadr. Powinny one dysponować wiedzą i umiejętnościami związanymi z funkcjonowaniem instytucji, organizacji i systemów w przestrzeni europejskiej. Dostarczają ich studia europejskie, które odpowiadają na potrzeby społeczne i gospodarcze współczesnej Polski i integrującej się Europy. Wiedza dotycząca różnych aspektów funkcjonowania Starego Kontynentu będzie proponowana z perspektywy głównie: politologii, prawa, ekonomii, socjologii, historii, filozofii, tak, aby przedstawiony obraz był możliwie szeroki i odzwierciedlał różnorodność zjawisk i procesów zachodzących na kontynencie. Istotną rolę odgrywają także kompetencje językowe przyszłych absolwentów i absolwentek, przynajmniej na poziomie B2. Studia te różnią się od innych m.in. przez położenie nacisku na zajęcia praktyczne i warsztatowe.

Absolwenci tego kierunku zdobywają prace w renomowanych europejskich instytucjach i organizacjach międzynarodowych, odbywają staże zagraniczne, wchodzą w szeregi administracji publicznej, zostają dyplomatami i działaczami organizacji społecznych, sektora kultury, pracują w międzynarodowych korporacjach. To nowocześnie wykształceni fachowcy, swobodnie poruszający się w środowisku międzynarodowym.

Absolwenci i absolwentki studiów europejskich wszystkich specjalności powinni być przygotowani do pracy w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach UE, przedsiębiorstwach współpracujących z państwami UE, a także w placówkach związanych z kulturą i dziedzictwem kulturowym, fundacjach, wydawnictwach i środkach masowego przekazu. Powinni również być gotowi do pracy w organizacjach pozarządowych oraz aktywności w ruchach społecznych. Uzyskane kwalifikacje będą pomocne szczególnie w pracy w środowisku międzynarodowym.

Uczelnie prowadzące kierunek studia europejskie w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach humanistycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia humanistyczne Kraków. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia