Kierunki studiów KrakównewStudia geograficzneStudia Kraków

Geografia i gospodarka przestrzenna – studia w Krakowie

Po tym kierunku znajdziesz pracę w jednostkach gospodarczych, planistycznych, administracji publicznej lub w instytucjach oświatowych.

Studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna proponuje kandydatom Uniwersytet Jagielloński (Wydział Geografii i Geologii UJ).

Geografia i gospodarka przestrzenna na UJ to studia, które stwarzają unikalną szansę rozwijania umiejętności oraz poszerzania wiedzy na temat funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, wyjaśniania procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych w przestrzeni oraz zagospodarowania przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Służy temu bezpośredni kontakt z wykładowcami będącymi uznanymi specjalistami w skali międzynarodowej, korzystanie z nowoczesnych laboratoriów i specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz udział w zajęciach terenowych w Polsce i za granicą.

Studia te odbywają się według programu studenta ustalanego z opiekunem naukowym na bazie szerokiej oferty kursów do wyboru w ramach czterech ścieżek specjalizacyjnych: geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny i turystyka.

Studia przygotowują absolwentów i absolwentki do podjęcia pracy w instytucjach i urzędach zajmujących się wykorzystaniem zasobów, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, jednostkach gospodarczych, planistycznych, administracji publicznej oraz w instytucjach oświatowych. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się badaniami współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian i ich skutków, analizą i prognozowaniem zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, zarządzaniem rozwojem lokalnym i regionalnym, organizacją i obsługą ruchu turystycznego, ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, geoinformatyką. Zaliczenie fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii.

Kierunek studiów geografia i gospodarka przestrzenna w Krakowie

GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA , Uniwersytet Jagielloński

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Kraków. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia