Geologia – Uniwersytet Jagielloński

Program studiów I stopnia kierunku Geologia składa się z obowiązkowych kursów kształcenia ogólnego oraz z kursów kierunkowych, zapewniających kształcenie w różnych dziedzinach geologii, m.in. takich jak: geologia dynamiczna, paleontologia, mineralogia, petrologia, geochemia, kartografia geologiczna, geologia historyczna, sedymentologia, tektonika, geofizyka, geologia regionalna Polski, geologia złóż, jak również obejmujących problematykę z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska. Zajęcia mają charakter wykładów, seminariów i ćwiczeń kameralnych.

W trakcie studiów pierwszego stopnia studenci biorą udział w obowiązkowych kursach terenowych, organizowanych w różnych regionach Polski m.in. na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, w Sudetach, Górach Świętokrzyskich i w Karpatach.

Na studiach geologicznych pierwszego stopnia realizowanych jest 120 godzin lektoratu języka angielskiego, kończącego się egzaminem na średnim poziomie zaawansowania.

Dlaczego warto studiować geologię?

  • geologia jest podstawą większości gospodarki (sedymentologia, petrologia, mineralogia);
  • bez zrozumienia procesów, które ukształtowały naszą planetę, nie przewidzimy jej przyszłości (paleontologia, stratygrafia, paleoklimatologia);
  • bez geologii nie poradzimy sobie z odpadami (mineralogia, utylizacja odpadów poprzemysłowych, sekwestracja dwutlenku węgla).

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia geograficzne Kraków
Studia ścisłe Kraków
Studia przyrodnicze Kraków
Uniwersytet Jagielloński

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia