Bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu

Dostrzegasz zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne na arenie międzynarodowej? Chcesz dzięki swoim kompetencjom poprawiać stan bezpieczeństwa państwa? Pomyśl o studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Sprawdzamy, które uczelnie oferują go we Wrocławiu?

Znaleźliśmy dwie propozycje uczelni, które oferują kandydatom atrakcyjne studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Studiować ten kierunek można na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w ramach studiów cywilnych w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (AWL).

Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Wrocławskim

Podczas zajęć nauczysz się najważniejszych zagadnień związanych z polityką bezpieczeństwa państwa, polityką międzynarodową i systemami obronnymi. Poznasz historię wojskowości, systemy bezpieczeństwa narodowego, prawo konfliktów zbrojnych i historię organizacji bezpieczeństwa zbiorowego. Zrozumiesz znaczenie siły w relacjach wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych, rolę czynnika militarnego oraz ekonomicznego we współczesnym świecie, a także zagadnienia geografii polityczno-gospodarczej (rozmieszczenie surowców naturalnych, zasoby ludzkie, znaczenie geopolityczne określonych organizmów państwowych, sytuacje, w których położenie geograficzne determinowało konflikty między państwami i społecznościami), współczesnych systemów politycznych oraz kulturowych uwarunkowań percepcji bezpieczeństwa państw.

Szczególne miejsce przeznaczone jest ewolucji i różnym wymiarom współczesnego bezpieczeństwa.

Poza zajęciami podstawowymi będziesz mógł także wybrać zajęcia fakultatywne, ściśle związane z szeroko rozumianą kategorią bezpieczeństwa. W ofercie znajdziecie m.in. zajęcia poświęcone:

  • terroryzmowi
  • współczesnym konfliktom zbrojnym
  • funkcjonowaniu służb specjalnych
  • organizacjom międzynarodowym i sojuszom (ONZ, NATO, UE)
  • problemom bezpieczeństwa energetycznego
  • kulturowym aspektom bezpieczeństwa

W ramach procesu rekrutacji uwzględnia się oceny z przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie, język obcy oraz do wyboru jeden z pośród: geografia, matematyka, język polski.

Bezpieczeństwo narodowe na AWL we Wrocławiu

Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych podmiotach związanych z bezpieczeństwem, a także przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia.

Specjalności:

  • zarządzenie kryzysowe;
  • bezpieczeństwo publiczne

Głównym celem kształcenia studentów na studiach I stopnia kierunku Bezpieczeństwo narodowe prowadzonego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie AWL jest przekazanie absolwentom nowoczesnej i utylitarnej wiedzy teoretycznej oraz stworzenie warunków do opanowania umiejętności praktycznych umożliwiających późniejsze podjęcie pracy w instytucjach i firmach związanych z realizacją zagadnień bezpieczeństwa. 

Studia I stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” mają charakter studiów zawodowych. Dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów sektora bezpieczeństwa narodowego zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych, jak również przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia. 

Bezpieczeństwo narodowe to uniwersalny i innowacyjny kierunek, łączący w sobie wiedzę  z zakresu nauk o obronności oraz bezpieczeństwie państwa. Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują wszechstronną wiedzę, dotyczącą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym.

Uczelnie z kierunkiem bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia społeczne Wrocław. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

Studia dotyczące zagadnień społecznych to także kierunki ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne. Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia