Kierunki studiów OpoleNowerodzaje studiów OpoleStudiaStudia OpoleStudia społeczne

Studia społeczne w Opolu

Studia społeczne w Opolu to możliwość podjęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, coaching filozoficzny, dziennikarstwo i komunikacja społeczna… Najciekawszą ofertę posiada Uniwersytet Opolski. Poznaj ofertę kierunków społecznych w Opolu.

Bogata oferta kierunków społecznych na uczelniach w Opolu zapewni szeroki wybór tym wszystkim, którzy chcą podjąć w przyszłości pracę związaną z dziennikarstwem, kwestiami bezpieczeństwa lub marzą o karierze politycznej. Ciekawe studia społeczne znajdą również ci z kandydatów, którzy chcą poznać zasady funkcjonowania organizmów społecznych, chcą rzucić się w wir pomagania ludziom wykluczonym społecznie lub podjąć się wyzwań medialnych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Opolskim

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, które prowadzi Uniwersytet Opolski, przekazują kompetencje związane z psychologią i socjologią, organizacją i zarządzaniem, naukami o państwie i prawie, bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczństwem wewnętrznym w Unii Europejskiej.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury, zakresu podziału władzy w państwie, zadań i zasad funkcjonowania organów państwa, jego instytucji,  w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Perspektywy zawodowe:

  • administracja publiczna,
  • jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Media i komunikacja w biznesie na Uniwersytecie WSB Merito w Opolu

Kierunek studiów media i komunikacja w biznesie, który ma w swojej ofercie Uniwersytet WSB Merito Opole, obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania mediami, marketingu cyfrowego, przełomowych strategii komunikacyjnych oraz rewolucyjnej analizy danych i sztucznej inteligencji.

Studenci tego kierunku opanują sztukę przekazu prasowego, zapoznają się ze storytellingiem, neurokomunikacją, kreatywnym copywritingiem, będą szlifować stylistykę dziennikarską. Studenci poznają również zaawansowane techniki zbierania i interpretacji ogromnych zbiorów danych, które są kluczowe do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Będą zgłębiać fascynujący świat sztucznej inteligencji, ucząc się, jak wykorzystać chatboty i kompatybilne wtyczki do automatyzacji procesów. Poznają aspekty komunikacji wizerunkowej, zintegrowanej z nowoczesnymi technologiami. Opanują sztukę budowania silnych marek. Zdobędą również wiedzę na temat Place Brandingu i opanują sztukę Employer Brandingu i Personal Brandingu.

Specjalności:

  • Rzecznictwo prasowe i public relations
  • Komunikacja wizerunkowa
  • Marketing Communication Mix
  • Social media w biznesie

Politologia na Uniwersytecie Opolskim

Dzięki studiom na kierunku politologia, proponowanym przez Uniwersytet Opolski, lepiej zrozumiesz otaczającą Cię rzeczywistość i procesy, które obserwujesz. Poznasz mechanizmy wpływające na to, jak wygląda świat społeczny.

Studenci politologii zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, administracyjnej, historycznej, a także prawnej i ekonomicznej. Poznają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Kolejną, niezmiernie istotną częścią wykształcenia jest wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach. Nieodłącznym elementem tej wiedzy jest utrwalenie obrazu polityki jako skomplikowanego splotu faktów, zjawisk i procesów politycznych.

Ponadto, studenci, poznają zagadnienia związane z samorządnością i polityką lokalną, integracją europejską. Znajomość teorii i praktyki politycznej służy kształtowaniu zdolności do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych, na tej podstawie podejmowania decyzji politycznych, a także umiejętności czysto praktycznych, niezbędnych aktywnemu uczestnikowi życia publicznego na różnych szczeblach. To m.in.: formułowanie programów politycznych, organizowanie kampanii wyborczych i innych form aktywności zbiorowej, zakładanie partii politycznych i organizacji społecznych czy kształtowanie wizerunku politycznego.

Moduły kształcenia:

  • Służby mundurowe,
  • Doradztwo i zarządzanie polityczne,
  • Global Studies,
  • Studia europejskie.

Uzyskaj szczegółowe informacje o społecznych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Opolu:

Kierunki studiów społecznych w Opolu 2024

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Opole. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia